Spotkanie organizacyjne w internacie

„Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko,
ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna
Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać
ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych
doświadczeń”.

św. Jan Paweł II

Spotkanie organizacyjno –informacyjne, dla wychowanków internatu ks. Jacek Kędzierski
dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza rozpoczął od przywitania
wszystkich zgromadzonych w świetlicy szkolnej. Na początku spotkania nawiązał do
niezwykle istotnej roli rodziny w życiu każdego z nas, podkreślając jednocześnie, że internat
jako drugi dom będzie starał się stworzyć wychowankom takie warunki aby choć trochę
mogli poczuć się jak we własnym domu.

Rok szkolny 2020/2021 w internacie rozpoczęło 52 wychowanków nad którymi opiekę
pełnić będą wychowawcy: p. Dariusz Goldewicz, p. Milena Witkowska, p. Agnieszka Lasota
–Staszak, p. Joanna Trawińska pod kierownictwem p. Anety Wąsik. Opiekę duchową
sprawować będzie ks. Adam Zieliński oraz ks. Jacek Buta.

W tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, uwzględniając wszelkie niezbędne
procedury wszyscy z radością i nadzieją na lepszy czas rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.

Aneta Wąsik

Skip to content