Szkolne wystawy o przyszłym błogosławionym – czyli ciąg dalszy naszych przygotowań do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Już w pierwszym tygodniu września na II piętrze naszej szkoły mogliśmy oglądać wystawę “Rodzina Bogiem silna”. Przedstawiała nauczanie sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego poświęconego rodzinie. Ekspozycję tę zorganizował ks. Jacek Buta, który wypożyczył ją ze zbiorów archiwum Instytutu Prymasowskiego w Warszawie. Poszczególne plansze były zatytułowane: RODZINA; NARÓD, PAŃSTWO; MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ… – MAŁŻONKOWIE, BUDOWAĆ DOM NA SKALE (por, Mk 1,27); MATKA; OJCIEC; RODZICIELSTWO; WYCHOWANIE – DUCHOWOŚĆ RODZINY; OBRONA ŻYCIA; NADZIEJA – KU PRZYSZŁOŚCI. Zamieszczono na nich liczne fotografie przyszłego błogosławionego – zarówno znane, jak i wcześniej niepublikowane. Jako komentarz do poszczególnych plansz wykorzystano słowa Jana Pawła II i samego Prymasa.

Z kolei pod koniec miesiąca w holu głównym szkoły (od 22 września 2020r.) pojawiła się wystawa prac uczniowskich pt. „Portret Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Jest ona pokłosiem konkursu zorganizowanego w ramach lekcji plastyki, pod kierunkiem pani Bożeny Sobierajskiej. Zadaniem uczestników było wykonanie portretu Prymasa Tysiąclecia, które było poprzedzone zapoznaniem się z jego życiorysem. Zadanie było niełatwe, ale efekty zadziwiające, co tylko potwierdza wybitne zdolności długoszaków.

Komisja oceniająca prace w składzie: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. Jacek Buta, ks. Adam Zieliński wyłoniła zwycięzców:
Nagrodę Specjalną Księdza Dyrektora otrzymała: Zofia Pietraszkiewicz kl. 7b

  • I miejsce – Patrycja Gapińska kl. 6c
    II miejsce – Aleksandra Kuchta kl. 6a
    III miejsce – Franciszek Sumiński kl. 6c

Nie sposób choć w kilku słowach nie przywołać w tym miejscu życiorysu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem.
W 1920 r. do Seminarium Duchownego we Włocławku wstąpił w 1920 roku, Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. Objął wówczas wikariat przy katedrze włocławskiej, był też redaktorem naczelnym dziennika diecezjalnego. Następnie zaczął studiować prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1929 r. uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego, a osiem lat później został członkiem Rady Społecznej przy prymasie Auguście Hlondzie.
W latach niemieckiej okupacji na polecenie władz diecezji ukrywał się. Prowadził konspiracyjną akcję oświatową, pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej. Po wojnie powrócił do Włocławka i rozpoczął niezwykle owocną działalność

W 1946 r. został biskupem lubelskim, a dwa lata później – arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.
We wrześniu 1953 r. został aresztowany przez władze komunistyczne. Więziony był w kilku miejscach, m.in. w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i Komańczy.
Wolność odzyskał w październiku 1956 r. i wrócił do Warszawy. Był inicjatorem Wielkiej Nowenny, czyli dziewięcioletniego programu odnowy moralnej narodu polskiego od 1957 do 1966 r., przygotowującej do tysiącletniej rocznicy chrztu Polski. Brał udział w przygotowaniach i obradach Soboru Watykańskiego II, zainaugurował czuwania soborowe w Polsce w intencji obrad. W Jego biografii podkreśla się, że w obliczu konfliktów społecznych stawał w obronie praw człowieka i narodu.
2 października 1978 r. przewodniczy posiedzeniu Rady Głównej Episkopatu Polski, ostatniej z udziałem kard. Karola Wojtyły.
Ponownie 16 października 1978 roku bierze udział w konklawe, które wybiera kard. Karola Wojtyłę na papieża Jana Pawła II.
W 1979 r., w czerwcu przyjmuje Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny,
1980 r. – z uwagą śledzi przemiany społeczne i nowopowstały ruch Solidarność. Wspiera jego przywódców swoim doświadczeniem i autorytetem.
13 maja 1981 roku po zamachu na Jana Pawła II, Prymas ofiarowuje swoje życie i cierpienie za Papieża.
Umiera 28 maja 1981 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Ceremonii pogrzebowej 31 maja na Placu Zwycięstwa w Warszawie przewodniczy kard. Agostino Casaroli, delegat Jana Pawła II. Zostaje pochowany w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
1989 r.- rozpoczyna się proces beatyfikacyjny Prymasa.
3 maja 1994 r. zostaje pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego,
25 października 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2001 Rokiem Kardynała Wyszyńskiego.
19 grudnia 2017 r. – podpisany został dekret o heroicznościJego cnót,
24 września 2018 r.- konsylium lekarskie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie potwierdziło cud uzdrowienia z nowotworu młodej kobiety za wstawiennictwem Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
2019 r. – 3 października papież Franciszek zatwierdził dekret o beatyfikacji. 
21 października wyznaczenie daty beatyfikacji na dzień 7 czerwca 2020.
2020 r. – Termin beatyfikacji wyznaczony na 7 czerwca został zawieszony z powodu pandemii.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w powstanie powyższych wystaw, a laureatom gratulujemy.
Niech wystawy będą hołdem złożonym przez społeczność ZSK im. ks. Jana Długosza Prymasowi Tysiąclecia, w roku jego beatyfikacji i zbliżającej się rocznicy 120-lecia Jego urodzin.

Bożena Sobierajska, ks. Jacek Buta 

Skip to content