Dzień Edukacji Narodowej 2020

“(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (…)”

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza,

 

Dzień Edukacji Narodowej to doroczne święto, które uświadamia nam wszystkim ogromną wartość, jaką stanowi edukacja oraz ukazuje szczególną misję polegającą na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości.

Z tej okazji kieruje do Państwa słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego i jednocześnie pięknego powołania kształcenia i wychowywania dzieci oraz młodzieży.

To dzięki waszej nauczycielskiej służbie dzieci i młodzież mają szansę, aby rozwinąć i wzmocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła oraz umiejętność opowiadania się po stronie prawdy i autentycznego piękna.

Życzę, aby Najwyższy Nauczyciel – Jezus Chrystus obdarzał Was swoim błogosławieństwem, aby niełatwa misja nauczyciela i wychowawcy przyniosła efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budujecie fundamenty polskiego jutra.

Proszę przyjąć życzenia: zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Przy tej wspaniałej okazji chciałbym wymienić i serdecznie pogratulować Nauczycielom i Pracownikom, którzy w roku 2020 zostali nagrodzeni i uhonorowani Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz przyznaną przeze mnie Nagrodą Dyrektora Szkoły.

W roku 2020:

 1. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymuje Pani Sławomira Lewandowska, wicedyrektor ds. szkoły podstawowej,
 2. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz Nagrodę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymuje Ksiądz Prałat dr Jacek Kędzierski, dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza
 3. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymuje Pani Urszula Brykalska, wicedyrektor ds. liceum,
 4. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymują Panowie: Piotr Chodoła, nauczyciel matematyki, Rafał Kurzępa, nauczyciel języka angielskiego i łacińskiego oraz Maciej Ziółkowski, nauczyciel języka angielskiego,
 5. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymują Panie: Agata Jankowska-Pakulska, nauczyciel biologii oraz Jadwiga Piasecka, nauczyciel informatyki,
 6. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymują:
  • Ks. Sebastian Tomczak, wicedyrektor ds. przedszkola i szkoły podstawowej,
  • Ks. Jacek Buta, nauczyciel religii,
  • Pan Tomasz Centkowski, nauczyciel muzyki i informatyki,
  • Pani Paulina Makowska, nauczyciel edukacji przedszkolnej,
  • Pani Agata Nawrocka, nauczyciel języka angielskiego,
  • Pani Wioletta Piasecka, nauczyciel języka polskiego,
  • Pani Lidia Wiśniewska, nauczyciel języka polskiego,
  • Pan Krzysztof Jabłoński, administrator sieci szkolnej,
  • Pan Grzegorz Siedlaczek, kierownik ds. porządkowych,
  • Pani Agnieszka Laskowska, pracownik obsługi szkoły,
  • Pani Julia Warszawiak, pracownik obsługi szkoły.

Niech Pan Bóg Wszystkim obficie błogosławi.

Ks. Jacek Kędzierski
Dyrektor

Skip to content