Ślubowanie klas pierwszych liceum w Długoszu

16 października w auli Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszych klas liceum, oczywiście z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego, jaki obowiązuje podczas pandemii koronawirusa. W uroczystości oprócz licealistów wzięli udział: Dyrektor Szkoły – ks. dr Jacek Kędzierski, Pani Wicedyrektor od spraw liceum mgr Urszula Brykalska oraz Pani Wicedyrektor od spraw szkoły podstawowej klas 6-8 mgr Sławomira Lewandowska, wychowawcy klas pierwszych liceum oraz Poczet Sztandarowy pod opieką p. Rafała Kurzępy. Uroczystość prowadził uczeń liceum Mateusz Betke, a oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod batutą p. Piotra Becińskiego.

Podczas uroczystości ślubowania Ksiądz Dyrektor podzielił się ze zgromadzonymi kilkoma myślami. Najpierw pogratulował i podziękował młodzieży za wybór Długosza  i życzył licealistom, aby po 4 latach nauki potwierdzili swoimi wynikami, że ten wybór szkoły był najlepszy z możliwych. W dalszych rozważaniach ks. J. Kędzierski przypomniał, że tradycją tej szkoły jest to, iż zwykle ślubowanie pierwszych klas ma miejsce 16 października, aby upamiętnić wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża, który przybrał imię Jana Pawła II. Poinformował, że absolwent naszej szkoły prof. Jerzy Pietrkiewicz, kiedy dowiedział się, że diecezja pragnie reaktywować Długosza, postanowił dla przyszłych pokoleń napisać hymn szkoły „Vita Nuova”. I tak się stało. Pan Jerzy Piertkiewicz nie tylko zadbał o to by, przyszłe pokolenia mogły śpiewać hymn szkoły, ale zatroszczył się również o błogosławieństwo samego Ojca Świętego dla uczelni, do której przed wojną uczęszczał. Autor hymnu osobiście poprosił Jana Pawła II, aby takie błogosławieństwo przesłał wszystkim, którzy będą się uczyć  oraz nauczać w Długoszu. Własnoręczny podpis Jana Pawła II udzielającego Bożego Błogosławieństwa jest zawieszony na pamiątkowym zdjęciu w auli naszej szkoły. Niech to błogosławieństwo towarzyszy nam wszystkim i umacnia nas w naszych dobrych postanowieniach.
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Ksiądz Dyrektor poinformował zebranych, że od poniedziałku w liceum obowiązuje nauczanie zdalne. Stwierdził, że to duże wyzwanie dla licealistów, ponieważ będąc w domu, należy siebie jeszcze bardziej zmotywować, aby w tym wirtualnym świecie odnaleźć ten skarb, który wzbogaci człowieka  intelektualnie i duchowo. Poprosił o dobre wykorzystanie tego czasu.

Po wystąpieniu Księdza Dyrektora nadszedł czas na złożenie ślubowania. Uczniowie przyrzekali między innymi, że będą z wytrwałością zdobywać wiedzę oraz że będą zawsze odpowiedzialni za swoje słowa i czyny.

Na zakończenie odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. Ksiądz Dyrektor podziękował pocztom sztandarowym za godne reprezentowanie szkoły, wręczając licealistom pamiątkowe albumy.

Wychowawcy klas pierwszych liceum:

mgr Aneta Pawłowska

mgr Piotr Chodoła

mgr Maciej Ziółkowski

Skip to content