Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w świetlicy

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w świetlicy

Świetlica szkolna zorganizowała kilka konkursów z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Były to: konkurs fotograficzny ,, Jesień z książką”, “Książka w słoiku”, a także “Laurka dla biblioteki” oraz konkurs na plakat promujący czytelnictwo i na  najciekawszą zakładkę do książki.

Najlepsza integracja jest w świetlicy

Najlepsza integracja jest w świetlicy

Uczniowie młodsi i ci trochę starsi chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Świetlica to miejsce, gdzie mogą spędzić czas na wiele różnych sposobów: odrabiają pracę domową, powtarzają do sprawdzianów czy  wykonują  prace plastyczne tematycznie związane z omawianymi zagadnieniami oraz uczestniczą w zabawach integracyjnych. Uczniowie klasy 6b uczestniczyli w rywalizacji ,, Państwa – Miasta” oraz ,,Ja i książka”. Rywalizacja zakończyła się remisem.

Czytaj więcej

Skip to content