Najlepsza integracja jest w świetlicy

Uczniowie młodsi i ci trochę starsi chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Świetlica to miejsce, gdzie mogą spędzić czas na wiele różnych sposobów: odrabiają pracę domową, powtarzają do sprawdzianów czy  wykonują  prace plastyczne tematycznie związane z omawianymi zagadnieniami oraz uczestniczą w zabawach integracyjnych. Uczniowie klasy 6b uczestniczyli w rywalizacji ,, Państwa – Miasta” oraz ,,Ja i książka”. Rywalizacja zakończyła się remisem.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Paulina Iwańska

 

Skip to content