Zebranie Rady Rodziców

W dniu 13 października 2020 roku z inicjatywy Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego ze względu na panująca sytuacje epidemiologiczną i środki bezpieczeństwa zostało zwołane zebranie Rady Rodziców wybranej w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020.
W bieżącym roku szkolnym do końca września zostali wybrani przedstawiciele trójek klasowych w poszczególnych klasach.

Dotychczasowa Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Ewa Jabłońska złożyła rezygnację, która została przyjęta. Ksiądz Dyrektor wyznaczył jako pełniącą obowiązki przewodniczącej Panią Barbarę Brożek-Tyrjan.

W skład nowej Rady Rodziców wchodzą:

 1. Przewodnicząca –  p. Barbara Brożek-Tyrjan (6b SP)
 2. Wiceprzewodniczący ds. przedszkola – p. Piotr Chmielewski (4-latki,1a SP)
 3. Wiceprzewodnicząca ds. SP (1-4) –  p. Wioletta Balcerowska (2a SP, 4a SP)
 4. Wiceprzewodnicząca ds. SP (5-8) – p. Małgorzata Kurdupska (3b SP,6a SP)
 5. Wiceprzewodniczący ds. liceum –  p. Przemysław Macieja (2C LO po GM, 8b SP)
 6. Sekretarz –  p. Sandra Hosa-Michalak   (4b SP)
 7. Skarbnik – p. Karolina Macieja (2C LO po GM, 8b SP)
 8. Członek Rady Rodziców (przedszkole) – p. Karolina Kamedulska (5-latki, 3c SP)
 9. Członek Rady Rodziców (SP 1-4) –  p. Monika Balcerak (1a SP, 3C LO)
 10. Członek Rady Rodziców (SP 5-8) –  p. Anna Jóźwiak (6a SP, 7c SP)
 11. Członek Rady Rodziców (LO) – p. Monika Balcerak (1a SP, 3C LO)
 12. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Anna Błaszczyńska (6a SP)
 13. Członek Komisji Rewizyjnej –  p. Jacek Wiśniewski (4a SP,1c SP)
 14. Członek Komisji Rewizyjnej – p. Monika Rupar-Zawadzka (2b LO po SP)
Skip to content