Wystawa o Janie Pawle II

Rok 2020 decyzją Sejmu jest rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020r. obchodziliśmy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego ,,naszego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – jak głosi uchwała.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce zarówno w historii naszego kraju, ale również Europy i świata. Jego postawa i nauczanie podkreślające zawsze godność człowieka, konieczność przestrzegania jego praw, nawoływanie do dialogu i miłości braterskiej przemieniło wiele ludzkich serc podczas jego wspaniałego pontyfikatu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną wiele inicjatyw, koncertów, pielgrzymek związanych z uroczystymi obchodami  upamiętniającymi Papieża zostało odwołanych. W placówkach oświatowych również na skutek wprowadzenie wielu obostrzeń i zaleceń sanitarnych niewskazane jest organizowanie uroczystych apeli, przedstawień. W związku z czym jeszcze przed wprowadzeniem nauczania zdalnego nasza świetlica szkolna postanowiła przygotować wystawę upamiętniającą naszego Wybitnego Rodaka, by uczniowie mogli w ten sposób zapoznać się z historią życia, powołania, a nade wszystko drogą służby drugiemu człowiekowi.

Mamy nadzieję, że nasza wystawa zainspiruje uczniów do głębszego odkrywania i poznania ogromnego dorobku, jaki pozostawił nam Jan Paweł II.

Jakub Zemlak

Skip to content