Biskup Wiesław Mering poświęcił nowe sale lekcyjne w “Małym Długoszu”

Biskup Wiesław Mering poświęcił nowe sale lekcyjne w “Małym Długoszu”

W dniu 10 listopada, w przededniu 102 rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, w niewielkim gronie, miało miejsce ważne spotkanie. Po niemal pół roku bardzo trudnych i intensywnych pracach remontowych, wraz z ks. wicedyrektorem Sebastianem Tomczakiem zaprosiliśmy do budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 2a Pasterza Diecezji Włocławskiej ks. bp. Wiesława Meringa i ks. prał. Lesława Witczaka – ekonoma diecezji oraz Panią Annę Gembicką, posła na Sejm, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by oficjalnie i z błogosławieństwem Pasterza Diecezji oddać nowo wyremontowane i przekazane uczniom pomieszczenia szkolne. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne w kraju, czego skutkiem jest ponowne prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w spotkaniu nie mogli uczestniczyć najważniejsi goście i zarazem gospodarze tego budynku – dzieci – dla których nieustannie staramy się wraz z organem prowadzącym zapewnić jak najlepsze i bezpieczne warunki pracy i nauki. 

Czytaj więcej

Skip to content