Biskup Wiesław Mering poświęcił nowe sale lekcyjne w “Małym Długoszu”

W dniu 10 listopada, w przededniu 102 rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, w niewielkim gronie, miało miejsce ważne spotkanie. Po niemal pół roku bardzo trudnych i intensywnych pracach remontowych, wraz z ks. wicedyrektorem Sebastianem Tomczakiem zaprosiliśmy do budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 2a Pasterza Diecezji Włocławskiej ks. bp. Wiesława Meringa i ks. prał. Lesława Witczaka – ekonoma diecezji oraz Panią Annę Gembicką, posła na Sejm, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by oficjalnie i z błogosławieństwem Pasterza Diecezji oddać nowo wyremontowane i przekazane uczniom pomieszczenia szkolne. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne w kraju, czego skutkiem jest ponowne prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w spotkaniu nie mogli uczestniczyć najważniejsi goście i zarazem gospodarze tego budynku – dzieci – dla których nieustannie staramy się wraz z organem prowadzącym zapewnić jak najlepsze i bezpieczne warunki pracy i nauki. 

Decyzją ks. bp. W. Meringa, z dniem 1 stycznia br. cały gmach przy ul. Wojska Polskiego został przekazany Szkole Długosza. Obecnie znajduje się w nim przedszkole i klasy jeden – pięć szkoły podstawowej. Inwestycja, trwająca od kwietnia do września tego roku polegała na zmianie sposobu użytkowania części budynku przejętej po 20 latach po Banku Pekao, który zajmował najpiękniejsze pomieszczenia gmachu na parterze oraz dużą część podpiwniczoną wraz z wejściem do budynku. Zakres prac obejmował m.in. utworzenie na parterze nowych sal lekcyjnych i sali bibliotecznej, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych dla kadry oraz obszerną świetlicę. W podpiwniczeniu zostały wydzielone szatnie z dwoma wejściami, jadalnia z zapleczem kuchenno–magazynowym, toalety, pomieszczenia gospodarcze i serwerownia. Sale przedszkolne pozostały na 1 kondygnacji z niezależnym wejściem od strony zaplecza. Na zewnątrz budynku została wykonana izolacja ścian fundamentowych oraz kanalizacja deszczowa. Projekt prac adaptacyjnych i remontowych opracował architekt Bartłomiej Bąbiński, natomiast całości prac budowlanych podjął się Zakład Budowlany MS-BUD Sp. o.o., elektrycznych – Firma Elsad Sadowski Sławomir i Energolux Ryszard Sebastian, teletechnicznych i wykonania systemu sygnalizacji p.poż. – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tratex Sp. z o.o., instalacji cieplnej – C.O. Technik Bogdan Chojnacki oraz wentylacyjnych – Firma Jar-Mar Rumiński Jarosław. Nieocenioną pomoc wykonał ks. Sebastian Tomczak – wicedyrektor, będąc nie tylko blisko wykonywanych prac, ale bezpośrednio zaangażowany w ich wykonanie.  

Podobnie, jak we wszystkich salach lekcyjnych, także nowe pomieszczenia mają na wyposażeniu zestawy tablicy interaktywnej wraz z projektorem i komputerem nauczyciela. Wyremontowane sale dydaktyczne zajęli starsi uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej, świetlica służy wszystkim dzieciom. W oddanej części budynku widać przestrzeń, dużą szatnię i szerokie korytarze, co z pewnością cieszy najmłodszych z największymi tornistrami. W tym miejscu chciałem złożyć wyrazy wdzięczności Księdzu Biskupowi za troskę o Szkołę Długosza, za to, że ta szkoła podczas 18 lat pasterzowania Księdza Biskupa rozwinęła się do maksimum – budynki szkoły zostały odremontowane by z dniem 1 września br. mogło rozpocząć naukę 952 długoszaków. Decyzje podjęte przez Księdza Biskupa służą nie tylko kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia, ale wyrażają troskę również o materialne warunki do pracy i nauki. Wyrażam wdzięczność Księdzu Biskupowi za przekazanie całego gmachu przy ul. Wojska Polskiego 2a, za dzisiejszą obecność i błogosławieństwo oraz za spotkanie 5 czerwca br., kiedy trwały gruntowne remonty. Pani minister Annie Gembickiej dziękuję za mądre podpowiedzi i okazaną życzliwość w poszukiwaniu środków materialnych. 

Przed nami jeszcze wiele prac, pozostaje rozbudowa budynku o nową, pełnowymiarową salę gimnastyczną i kolejne pracownie dydaktyczne. Pozostaje przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zorganizowaniu własnej kuchni. To ogromne wyzwania, ale ufam, że z życzliwością i zrozumieniem organu prowadzącego szkoły oraz wielu ludzi i instytucji uda się zamierzone cele zrealizować.

Podczas spotkania ks. bp Wiesław Mering wspomniał o pierwszym spotkaniu (4 sierpnia 2003 r.) w gmachu Szkoły Długosza przy ul. Łęgskiej, mówiąc: „Dla mnie było to coś nowego. Nie znałem historii szkoły im. ks. Jana Długosza, nie znałem roli jaką ta szkoła odgrywała. Doskonale pamiętam te pierwsze skojarzenia z tamtym gmachem, wtedy jeszcze w strasznym stanie i moją refleksję, jak sobie dyrektor, jak sobie diecezja z zadaniem odnowienia szkoły poradzi. Dzisiaj po prawie 18 latach, widzę, że rzecz udała się nadzwyczajnie”. Ksiądz Biskup podkreślił, że szkolnictwo katolickie to ważny odcinek pracy Kościoła: „Szkoła nie tylko kształci. Szkoła powinna wychowywać, powinna uczyć wartości, wierności wartościom. Myślę, że to jest największa bolączka szkolnictwa w Polsce, w Europie w Stanach Zjednoczonych, ta wierność wartościom się gdzieś zapodziewa. Dlatego cieszę się, że na mapie Włocławka jest Zespół Szkół im. księdza Jana Długosza. To jest gwarancja tego, że szkolnictwo, przynajmniej w tym małym zakresie, będzie przejęte nie tylko przekazywaniem wiedzy, ale zwłaszcza uczeniem wierności wartościom”. Na koniec Pasterz Diecezji podziękował za obecność p. Annie Gembickiej: „W tym kontekście bardzo się cieszę obecnością Pani Minister, ponieważ jest to jasny, czytelny znak, że tę troskę nie tylko o wykształcenie, ale i wychowanie młodzieży dzielimy wspólnie. Bardzo za to dziękuję”.

Mam nadzieję, życząc zdrowia wszystkim, że w nieodległym czasie budynki szkoły wypełnią się uczniami i nauczycielami, bo z tą myślą były w odległych latach wznoszone, a w ostatnim czasie remontowane. 

ks. Jacek Kędzierski

Skip to content