W hołdzie Patronowi Szkoły ks. Janowi Długoszowi (1415-1480) w 605. rocznicę Jego urodzin

W roku szkolnym  2020/2021, 1. grudnia przypada  605. rocznica urodzin naszego Patrona – ks. Jana Długosza. W związku z sytuacją epidemiczną na terenie całego kraju, tegoroczne świętowanie  rocznicy, które tradycyjnie było przeglądem talentów Długoszaków, będzie miało nieco inny charakter. Utalentowani artystycznie  Długoszacy klas czwartych, piątych i szóstych, pod kierunkiem pani Bożeny Sobierajskiej, w hołdzie ks. Janowi Długoszowi wykonali prace plastyczne. Klasy czwarte malowały kompozycje kwiatowe dla Patrona, klasy szóste opracowały zapiski kronikarskie uwzgledniające miniaturę książkową, natomiast siódmoklasiści wykonywali portret ks. Jana Długosza.

Wykonanie prac było poprzedzone przypomnieniem życiorysu Patrona, jego wkładu w historię Polski oraz treści opublikowanego przez niego dzieła “Roczniki czyli kroniki Wielkiego Królestwa Polskiego”. Jak wiadomo ks. Jan Długosz był jednym z najwybitniejszych historiografów średniowiecza, nazywany ojcem polskiej historiografii. Bez wątpienia jego najbardziej znanym i największym dziełem są Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae), historia Polski od czasów bajecznych do 1480 roku. To dziejopisarz, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii Polski, a przede wszystkim w pamięci i sercach Polaków. Nie należy zapominać, że był to także  żywy temperament nie wykluczający powagi i głębokości, cechowała Go nadzwyczajna pracowitość i ogromne zamiłowanie do nauki oraz uczenia się. Również jako duchowny Jan Długosz odegrał wybitną rolę. Cechowała Go  postawa wolontariacka. Zbierał środki materialne, które ofiarował na liczne fundacje społeczne i dobroczynne oraz na budowanie kościołów. Swoimi oszczędnościami wspierał też umiłowaną Akademię Krakowską oraz studentów. Wszystko to stawia ks. Jana Długosza w szeregu mistrzów, z których była i jest dumna Rzeczpospolita.

Zapraszamy do obejrzenia e-Wystawy poświęconej Naszemu Patronowi, a Długoszakom gratulujemy wspaniałego talentu artystycznego.

Bożena Sobierajska

Skip to content