Mikołajki w SP

Mikołajki w SP

Mikołaju, Mikołaju… 6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. W tym roku jest zupełnie inaczej niż to bywało zazwyczaj. Mimo wszystko uczciliśmy ten dzień i radośnie go spędziliśmy. Uczniowie klasy … Czytaj więcej

Prymus Pomorza i Kujaw 2020/2021

Prymus Pomorza i Kujaw 2020/2021

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że sześcioro uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza zostało stypendystami projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2020/2021. Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza reprezentują w tym gronie Aleksandra Skowron z klasy 8 b oraz Marta Skupniewicz z klasy 7 a. Beneficjentami stypendium są też nasi licealiści: Marta Bychowska z klasy I a po SP oraz Krzysztof Ostrowski, Piotr Sikorski i Kornel Weber z klasy II A po gimnazjum.

XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”- uroczyste przekazanie nagród

XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”- uroczyste  przekazanie nagród

W dniu 7 grudnia 2020  w Gmachu Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Łęgskiej 26 odbyło się uroczyste podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  pt. „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, któremu honorowo patronowali Jego Ekscelencja ks. bp. Alojzy Wiesław  Mering, Poseł na Sejm RP Pani Joanna Borowiaki oraz Senator  RP Pan Józef Łyczak. Pani Poseł przekazała laureatom konkursu ufundowane przez siebie nagrody.

Skip to content