XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”- uroczyste przekazanie nagród

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

Prymas Tysiąclecia  Kardynał  Stefan Wyszyński

 

W dniu 7 grudnia 2020  w Gmachu Zespołu Szkół Katolickich przy ul. Łęgskiej 26 odbyło się uroczyste podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  pt. „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, któremu honorowo patronowali Jego Ekscelencja ks. bp. Alojzy Wiesław  Mering, Poseł na Sejm RP Pani Joanna Borowiaki oraz Senator  RP Pan Józef Łyczak. Pani Poseł przekazała laureatom konkursu ufundowane przez siebie nagrody.

W przekazaniu nagród uczestniczyła również sekretarz biura poselskiego Pani Irena Vuković-Kwiatkowska. Z ramienia szkoły nagrody ufundował  i przekazał laureatom ks. dyrektor Jacek Kędzierski. W spotkaniu uczestniczył również fotoreporter, członek Kapituły Konkursowej pan Wojciech Alabrudziński. Nie zabrakło również autorki tych cyklicznych  konkursów fotograficznych pani Bożeny  Sobierajskiej. Konkursy na stałe wpisały się w klimat szkoły i są swoistą promocją naszej placówki na całą Polskę. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.

Wasze prace nadesłane z całej Polski obrazują miejsca pobytu i internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pomniki, ulice i gmachy, które wiążą się z życiem tego Wielkiego Polaka. Należy podkreślić, że wyjątkowy udział w konkursie zaznaczyły swym uczestnictwem liczne szkoły i Domy Kultury z Lublina, Częstochowy, Rybnika oraz z Włocławka. Udział ten odzwierciedlał miasta, z którymi związany był szczególnie Kardynał Stefan Wyszyński, oraz był świadectwem tego, że pamięć o Kardynale jest żywa wśród młodzieży. Przegląd nadesłanych prac można podziwiać na wystawie zaaranżowanej na parterze w holu szkoły. Wystawę wykonała z własnej inicjatywy pani Bożena Sobierajska – organizator konkursu, która była również obecna przy rozdaniu nagród.

Bardzo dziękujemy Pani Poseł dr Joannie Borowiak i Księdzu Dyrektorowi dr Jackowi Kędzierskiemu za  ufundowane nagrody. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy. Nagrody w tym wyjątkowym czasie pandemii prześlemy pocztą. Zapraszamy do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego, którego motto wkrótce  ogłosimy.

Bożena Sobierajska

Skip to content