“Wiek nie jest przeszkodą – nauki ścisłe dla każdego” chemiczny dzień trzeci

Trzeci dzień projektu edukacyjnego “Wiek nie jest przeszkodą – nauki ścisłe dla każdego”, realizowanego wspólnie z Fundacją “Anwil dla Włocławka”, dedykowany był maturzystom. Uczestnicy wysłuchali mojego wykładu o rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych z chemii z punktu widzenia nauczyciela realizującego kurs na egzaminatora maturalnego, a następnie samodzielnie zrobili kilkanaście zadań różnicujących, które po południu wspólnie sprawdziliśmy.

Dzień zaczął się od mojego autorskiego, interaktywnego wystąpienia, podczas którego przedstawiłem uczestnikom podstawy prawne egzaminu maturalnego z chemii, zasady jego oceniania oraz kryteria punktacji poszczególnych czynności w zadaniach obliczeniowych, doświadczalnych i teoretycznych. Wspólnie przeanalizowaliśmy najczęstsze błędy popełniane przez zdających i poszukiwaliśmy skutecznych metod na ich wyeliminowanie.

Po kreatywnej i inspirującej dyskusji, uczniowie otrzymali autorskie karty pracy zawierające zestaw zadań różnicujących, wybranych z kilkunastu arkuszy maturalnych. Na pracę własną z tymi zadaniami uczniowie dostali 150 minut.

Po upływie tego czasu, połączyliśmy się ponownie i wspólnie zrobiliśmy zadania zawarte w karcie pracy, omawiając szczegółowo najtrudniejsze i najbardziej “błędotwórcze” zagadnienia.

Trzydniowy projekt edukacyjny “Wiek nie jest przeszkodą – nauki ścisłe dla każdego”, realizowany wspólnie z Fundacją “Anwil dla Włocławka”, przyniósł uczniom szkoły podstawowej i obu typów liceum wiele pozytywnych wrażeń i wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w dalszej edukacji chemicznej, ale także w życiu codziennym. Projekt z pewnością będzie miał ciąg dalszy, ale dopiero po powrocie wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

Konrad Trokowski

Skip to content