Ślubowanie klas pierwszych SP

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyło się ślubowanie klas I Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Uroczystość rozpoczęła się polonezem naszych pierwszaków, po którym nastąpiło długo przez wszystkich wyczekiwane ślubowanie. Uczniowie wypowiadali słowa przysięgi: “Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Następnie każdy uczeń został pasowany na ucznia naszej szkoły przez księdza wicedyrektora Sebastiana Tomczaka oraz otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek od swoich wychowawczyń – p. Klaudii Majewskiej-Rybackiej, p. Gabrieli Goszcz i p. Katarzyny Sobolewskiej. Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Dziękujemy p. Kamili Kurdubskiej, p. Mirelli Kwiatkowskiej, p. Tomaszowi Centkowskiemu, p. Jerzemu Koralewskiemu oraz wychowawcom świetlicy za pomoc w organizacji uroczystości pasowania na ucznia.

Klaudia Majewska-Rybacka

 

 

Skip to content