Inspiracje graficzne – “Ex libris”

Inspiracje graficzne – “Ex libris”

Lekcje plastyki z zakresu grafiki stanowiły dla uczniów klas szóstych inspirujące wyzwanie. Uczniowie wykazywali się wysokim poziomem kreatywności i zaangażowania. Jednym z zadań  było  zaprojektowanie “ekslibris”, czyli  oznaczenie graficzne, własności swoich książek. Kluczowym elementem wykonania tego zadania było uwypuklenie swoich zainteresowań.

Dziennik odizolowanych (grudzień 2020)

Dziennik odizolowanych (grudzień 2020)

Grudniowe pandemiczne zapiski, spośród których zamieszczamy 10 tekstów, otwiera wiersz Oli Bielawskiej z kl. IID LO. Powstał 1 grudnia 2020 roku z okazji 605. urodzin Jana Długosza i zwyciężył w szkolnym konkursie poetyckim. Kolejne zimowe dni kończącego się … Czytaj więcej

Dziennik odizolowanych (listopad 2020)

Dziennik odizolowanych (listopad 2020)

Wakacje minęły trochę tak, jakby nie było pandemii. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbyło się oczywiście w maseczkach, ale już samo to, że nie było ono wydarzeniem online, napawało optymizmem powrotu do normalności. Nauczyciele zaopatrzeni w przyłbice, panie dbające o czystość w środki dezynfekujące, a w każdym korytarzu, holu i klasie – informacje o konieczności zachowania dystansu… W takich warunkach edukacja uczniów liceum im. ks. Jana Długosza przebiegała do piątku 16 października. Powrót do zdalnego nauczania nastąpił po sześciu tygodniach pracy w szkole i choć nie stanowił już takiego szoku jak w marcu, to był to drugi etap odizolowania.

Czytaj więcej

Skip to content