Szczepimy się, bo pragniemy powrotu do normalności

Szczepimy się, bo pragniemy powrotu do normalności

Międzyludzka solidarność- motywowana ewangeliczną miłością bliźniego- przypomina w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień obowiązek troski także o drugiego człowieka- o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy.”

Czytaj więcej

Skip to content