Szczepimy się, bo pragniemy powrotu do normalności

Międzyludzka solidarność- motywowana ewangeliczną miłością bliźniego- przypomina w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień obowiązek troski także o drugiego człowieka- o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy.”

Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski

Jak wiemy, potrzeba jest zaszczepienia 70% społeczeństwa, żeby uzyskać odporność populacji Polaków, dlatego nauczyciele z „Długoszu” będą szczepić się dla dobra własnego oraz dobra wspólnoty. 

Jest wiele szumu wokół szczepionek. Nikogo do szczepienia nie wolno zmusić, ale osoby, które pragną jak najszybszego powrotu do normalności, w tym powrotu uczniów do szkół, liczą na rozsądek osób uprawnionych do szczepienia się i poddanie się temu bezpłatnemu i bezbolesnemu zabiegowi. Powrót do normalności oznacza:

  • odejście od maseczek,
  • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
  • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
  • dalszy rozwój gospodarki,
  • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
  • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
  • wakacje bez ograniczeń,
  • poprawę jakości życia nas wszystkich.

Jeśli chodzi o doniesienia dotyczące produkcji szczepionek, to zaniepokojonych katolików odsyłam do artykułu „Stanowisko zespołu ekspertów ds. bioetycznych KEP dotyczące szczepionek” dostępnego na oficjalnej stronie internetowej KEP:(https://episkopat.pl/stanowisko-zespolu-ekspertow-ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-szczepionek).

Specjaliści wyjaśniają aspekt teologicznomoralny i stwierdzają, że każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek. Wobec wielu kontrowersji wokół szczepionek, które szerzą ich totalni przeciwnicy, pomocą w rozpoznaniu sytuacji i podjęciu decyzji niech będzie zdanie naukowców, specjalistów i kompetentnych lekarzy, a nie opinia publiczna.

Dziękujemy wszystkim Osobom, zgłaszającym się na szczepienia za godną chrześcijanina postawę.

Sławomira Lewandowska

Skip to content