Chemia praktyczna: kreatywne modele atomów

“Chemia praktyczna” to mój autorski cykl aktywności, których realizacja ma uświadomić uczniom powiązanie wiedzy zdobywanej na lekcjach w szkole z życiem codziennym. Kolejny odcinek mniej odnosi się do praktycznych aspektów umiejętności uzyskanych w trakcie lekcji chemii, ale odwołuje się do kreatywności uczniów i nieoczywistego wykorzystania przedmiotów i przyrządów codziennego użytku. Tym razem moi chemiczni pasjonaci wykonali modele atomów wybranych przez siebie pierwiastków używając w tym celu wyłącznie rzeczy znalezione w domu lub wokół niego.

Otrzymałem zdjęcia modeli pierwiastków o małych liczbach masowych, ale uczniowie, zgodnie z przewidywaniami, popisali się pomysłowością.

Warunkiem zaliczenia zadania była oczywiście pełna poprawność merytoryczna wykonanych modeli. Dopiero po spełnieniu tego założenia, brałem pod uwagę wkład pracy włożony w realizację zadania, kreatywność, mądre wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku i estetykę wykonania. Kilka przykładów modeli atomów pierwiastków, które otrzymałem, zostały zamieszczone poniżej.

Konrad Trokowski

Skip to content