„Mój zawód w przyszłości…”

Z przyjemnością informujemy o wynikach szkolnego konkursu „Mój zawód w przyszłości…”

I miejsce – Hania Kalinowska 6c SP

II miejsce – Aleksandra Kuchta 6a SP

III miejsce – Jakub Nowacki 7b SP

Wyróżnienia:  Oskar Stolcman 7b; Zofia Hasiuk 6a  i Zuzanna Ryczkowska 7a, oraz Tymon Borczyński  7c

Celem konkursu  było promowanie wiedzy o zawodach, zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia przez dobór tematyki i form wyrazu. Tematyka konkursu dotyczyła zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości. Wymarzony zawód uczniowie mogli przedstawić w jednej z wybranych form: prezentacja multimedialna dotycząca tego kim chciałbym zostać w przyszłości (zdjęcia, muzyka, tekst) lub forma plastycznawykonanie pracy plastycznej prezentującej wybrany zawód w przyszłości za pomocą dowolnej techniki. Organizatorem konkursu była pani Bożena Sobierajska -pedagog szkolny. Obradom Kapituły Konkursowej przewodniczył pan Jakub Kostrzewski-serdecznie dziękuję. Nagrody i dyplomy przekażemy uczestnikom konkursu po powrocie do stacjonarnego nauczania.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

Bożena Sobierajska – pedagog szkolny

Skip to content