Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski – Syn Kujawskiej Ziemi

19 lutego 2021 r. minęła 83. rocznica urodzin Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego. Czas pandemii i nauczanie zdalne pozwoliło w innej formie, niż organizowane szkolne akademie i wystawy, uczcić pamięć reaktywatora Długosza.

Na zajęciach plastyki przybliżony został życiorys Biskupa, a te wspomnienia stały się motywem przewodnim prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas IV, VI i VII na zajęciach. Prace plastyczne są uczczeniem osoby Księdza Biskupa – reaktywatora naszej szkoły, wspaniałego duchownego, duszpasterza rolników, orędownika idei uniwersytetów ludowych, wychowawcy młodzieży, znawcy Cycerona i Syna Kujawskiej Ziemi.

Biskup Roman Andrzejewski urodził się w Morzyczynie na Kujawach 19 lutego 1938 r., miał starszego o siedem lat brata. Rodzice – Antoni i Marianna – kształtowali Jego silny związek z Kościołem. Zawdzięczał im także miłość do ziemi ojczystej, życia zgodnego z rytmem przyrody i z kalendarzem liturgicznym oraz szacunek do drugiego człowieka. W latach 1946-1951 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, wyróżniał się pilnością w nauce, szczególnie interesował się religią, językiem polskim i historią. Następnie podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym, które mieściło się w gmachu Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza. Cztery lata później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. z rąk bp. Franciszka Korszyńskiego. Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pogłębiał swoją wiedzę z zakresu filologii klasycznej. Przez szesnaście lat był wykładowcą języka i literatury łacińskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie wykładał łacinę i patrologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia biskupie przyjął 20 grudnia 1981 r. w katedrze włocławskiej, został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim. Jego biskupią dewizą były słowa Humana divinis (Ludzkie ku boskiemu), zaś życiowym credo – „Uszanuj pracę drugiego”. Był  duszpasterzem rolników i przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników.

Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski odegrał ogromną rolę w reaktywacji ZSK im. ks. Jana Długosza i był silnie zaangażowany, do końca swojego życia, w działalność szkoły. Dzięki Jego staraniom, pierwszy rocznik Gimnazjum im. ks. Jana Długosza rozpoczął naukę w roku szkolnym 2000/2001. Zatem, przez trzy lata ks. biskup aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, a Jego głównym marzeniem było podtrzymywanie w niej tradycji przedwojennych. Szczególnie dążył do tego, aby uczniowie szkoły zdobyli wysokie wyniki nauczania oraz wzorowe wychowanie w wartościach moralnych i patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiłowania małej ojczyzny.

Wspomnienia Długoszaków, które były odpowiedzią na ogłoszony w rok po Jego śmierci konkurs literacki  pt. „Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski”, są szczególnym świadectwem więzi Księdza Biskupa z uczniami. A oto fragment jednego ze wspomnień:

„Ksiądz Biskup szczególnie umiłował sobie szkołę im.  ks. Jana Długosza, do której sam kiedyś uczęszczał. Dla wszystkich uczniów Długosza był jak ojciec, który w każdej trudnej chwili pomoże i pocieszy dobrym słowem. Nigdy nie odmawiał pomocy, jeśli tylko ktoś jej potrzebował. Ksiądz Biskup bardzo często odwiedzał szkołę Długosza i uświetniał swoją osobą wiele spotkań i uroczystości.”(Tomasz Maćczak, kl. Ia LO, fragment pracy konkursowej, Rocznik, 2004, s. 217). 

Zajęcia plastyczne, które prowadziłam, pozwoliły mi w sposób niekonwencjonalny przypomnieć uczniom postać ks. biskupa, Jego związek z Długoszem oraz atmosferę Jego wizyt w szkole, czy organizowanych dla uczniów wyjazdów, w tym szczególnej pielgrzymki do Częstochowy celem zawierzenia naszej szkoły Matce Boskiej Częstochowskiej. Jego Ekscelencja często odwiedzał wystały w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Zwracał uwagę na wartości tych zbiorów, o czym często przypominała nam Pani kustosz Krystyna Pawłowska. Według niej ks. biskup Roman pragnął, aby Muzeum Etnograficzne zawsze było otwarte dla Długoszaków i żeby tam mogli zetknąć się z historią swojej małej ojczyzny, którą tak bardzo umiłował. Biskup Roman Andrzejewski zmarł 7 lipca 2003 r., Jego grób znajduje się Licheniu.

W dowód pamięci o ks. bp. Romanie Andrzejewskim uczniowie Długosza wykonali: motyw kujawski spotykany na skrzyniach kujawskich (prace na drewnie) oraz krajobraz wsi kujawskiej z kwiatami polnymi i kapliczkami maryjnymi.

Prace uczniów zostały zamieszczone na e-wystawie, niech będą one natchnieniem dla oglądających i przenoszą w klimaty Syna Kujawskiej Ziemi.

Bożena Sobierajska – nauczyciel plastyki

 

Skip to content