Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

Dnia 1. marca będziemy jak co roku obchodzić w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Żołnierze wyklęci, będący partyzantami polskiego podziemia niepodległościowego, w bohaterski sposób stawiali czynny opór sowietyzacji Polski. Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce, jak szacują historycy, działało ich ok. 80 tysięcy. Walczyli oni dzielnie z jednostkami NKWD, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Przez pierwsze lata działalność żołnierzy wyklętych przyczyniła się do tego, że władze komunistyczne nie mogły skutecznie dokonać wasalizacji kraju.

Działalność ta w pierwszym okresie, czyli do 1947r., miała charakter masowy. Ogłoszenie amnestii i brak wiary w interwencję mocarstw, która miała doprowadzić do wybuchu III wojny światowej, spowodowały ujawnienie się około 50 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. W lasach po 1947 roku zostało około tysiąca żołnierzy wyklętych, wraz z 20 tysięcznym zapleczem konspiracyjnym.

Do najważniejszych dowódców polskiego podziemia antykomunistycznego należy zaliczyć: Mariana Bernaciaka, Józefa Kurasia, Zygmunta Szendzielarza, Stanisława Sojczyńskiego, Jana Tabortowskiego, Henryka Flamego, Antoniego Żubryda, Mieczysława Dziemaszkiewicza, Feliksa Selmanowicza, Zdzisława Brońskiego i Antoniego Hedę. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „ Lalek”, który zginął 21 października 1963r.

Dominika Jankowska

Skip to content