Długoszacy w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

O dniu 1 marca pamiętali nasi Długoszacy wykonując plakaty związane z tematyką Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie wzięli też udział w quizie online zorganizowanym przez bydgoską Delegaturę IPN.

Niektóre klasy mogły na lekcjach zobaczyć koncert „Młodzi Niezłomnym”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem. Oprawę artystyczną widowiska zapewnił zespół SOUL Sanok. Widowisko można obejrzeć na profilu MEiN na Facebooku https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji.nauki/ oraz w serwisie YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qOYQlsjb3P0&feature=youtu.be.

Warto przypomnieć, że święto to zostało ustanowione na mocy ustawy uchwalonej 3 lutego 2011, z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który najpełniej wyraził potrzebę takiego święta słowami:

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny”. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została ostatecznie zatwierdzona w procesie legislacyjnym.

Dzień 1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” : Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

Władze komunistyczne w sposób zaplanowany, metodyczny, dążyły do wymazania ze świadomości zbiorowej Polaków żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Jednak pamięć o nich przetrwała, a słowa Łukasza Cieplińskiego, które pisał w grypsach z celi śmierci do swojej żony i synka Andrzeja, są do dziś drogowskazem dla wszystkich Polaków:

„Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka”.

„Ja odchodzę – Ty zostajesz, by w czyn wprowadzać idee ojca. Andrzejku: celami Twego życia to:

  1. służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem,
  2. dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej. W tym celu realizować je w życiu i wprowadzać w czyn,
  3. służba Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu”.

(grypsy z celi śmierci z dnia 20 I 1951)

Anna Baranowska

Skip to content