Święty Kazimierzu Królewiczu, módl się za nami!

Święty Kazimierzu Królewiczu, módl się za nami!

Jak powszechnie wiadomo, szkolnej kaplicy przy ul. Łęgskiej patronuje św. Kazimierz Królewicz. Wynika to z historycznej konsekwencji przecięcia, a może nawet złączenia się losów królewskiego syna z osobą księdza Jana Długosza. Jak podają zachowane na Wawelu źródła, w 1467 roku król Kazimierz Jagiellończyk polecił znanemu z talentów pedagogicznych Janowi Długoszowi wychowanie swoich sześciu synów. Każdy z nich odegrał w późniejszej historii Polski ważną rolę, ale jedynie najkrócej żyjący Kazimierz zasłużył na miano świętego.

Czytaj więcej

Kolorowe stołówki AMICA

Kolorowe stołówki AMICA

Stołówka naszej szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 2a (“mały Długosz”) została zgłoszona do programu “Kolorowe stołówki” realizowanego przez firmę Amica, w którym można wygrać nowoczesne i bardzo kolorowe wyposażenie stołówki szkolnej. Naszym zadaniem będzie oddawanie … Czytaj więcej

Skip to content