Lilie dla św. Kazimierza Królewicza

Lekcje plastyki poprzedzające wspomnienie świętego Kazimierza  Królewicza, przypadające na 4 marca, były okazją przyjrzenia się postaci św. Kazimierza, ucznia ks. Jana Długosza, patrona naszej kaplicy szkolnej, ze zwróceniem uwagi na jeden z atrybutów Królewicza, którym jest biała  lilia. W ramach realizacji programu z plastyki, zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką malarską tego kwiatu.

Uczniowie  inspirując się portretem Królewicza przedstawili własne wizje lilii, które stanowią swoisty dar kwiatów dla patrona kaplicy szkolnej.

Bożena Sobierajska – nauczyciel plastyki

Skip to content