Europejski Dzień Logopedy

Dnia 08.03.2021 obchodziliśmy w naszym przedszkolu Europejski Dzień Logopedy. Dzieci brały udział w różnych zabawach, które wykorzystywane są w profilaktyce logopedycznej. Z uwagi na charakter grupowy wykonywanych ćwiczeń skupiliśmy się na usprawnianiu mięśni artykulacyjnych i pogłębianiu fazy wydechowej. Wiedząc jak istotny jest słuch w terapii logopedycznej nie zabrakło również ćwiczeń słuchu fonematycznego i fonemowego oraz pamięci słuchowej. Zwieńczeniem naszych wspólnych zabaw było samodzielne wykonanie zabawki logopedycznej, która w swej prostocie oddziaływała na rozwój: motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, uwagi, kreatywności oraz oczywiście na utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.

Żyjemy w czasach, w których słowo mówione wypierane jest krótkimi pisemnymi wiadomościami oraz symbolami. Nie tylko dorośli, ale w szczególności dzieci zagrożone są negatywnymi skutkami nadużywania nowoczesnych technologii, które według badaczy przyczyniają się do występowania u dzieci „autyzmu wtórnego” – mimo braku zaburzeń neurologicznych dzieci nie czują potrzeby inicjowania kontaktu społecznego, nie odnajdują się w grupie ludzi oraz coraz częściej przejawia się u nich opóźniony rozwój mowy. Zajmowanie dziecka telewizorem lub projekcją bajki na innym urządzeniu prowadzi do zachowań patologicznych między innymi do ssania kciuka. Ta niewinna czynność w przyszłości może, niczym domino, wywołać szereg niepożądanych skutków: powstanie zgryzu otwartego, seplenienie  międzyzębowe, oddychanie ustami – cały czas otwarta buzia!

Choć wydaje nam się, że mówienie jest naturalną czynnością nie powinniśmy bagatelizować sygnałów, jakie daje nam dziecko już od pierwszych dni życia. Zbyt późno podjęta terapia logopedyczna może nigdy nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Mowa dziecka rozpoczynjącego edukację w szkole powinna przejawiać się prawidłową wymową wszystkich głosek języka polskiego oraz poprawnością form gramatycznych – dziecko, które źle mówi będzie źle pisać.

Kiedy udać się do logopedy?
– dziecko nie mówi lub mówi bardzo mało;
– dziecko mówi tak, że jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia;
– dziecko wsuwa język między zęby, zmienia lub pomija pewne głoski w wyrazie;
– dziecko nie mówi płynnie;
– dziecko nadmiernie się ślini;
– dziecko nie reaguje na polecenia słowne oraz na swoje imię;
– rodzic jest zaniepokojony rozwojem dziecka!

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy życzę wszystkim otwartego umysłu i pielęgnacji naszego pięknego języka polskiego.

Ksenia Kwiatkowska

 

Skip to content