Dwójka finalistów Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego

Miło nam poinformować, iż dwoje uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku – Aleksandra Skowron oraz Patryk Ziemann (obydwoje z klasy 8b SP), uzyskało zaszczytne tytuły finalistów Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego.

Etap finałowy odbył się 5. 03. 2021r. i był przeprowadzony w formie zdalnej w macierzystej szkole każdego z uczestników pod nadzorem specjalnie powołanej do tego Komisji Nadzorującej, czuwającej nad bezstronnym przebiegiem konkursu oraz samodzielną pracą uczestników. Po przebrnięciu niezwykle wymagającej selekcji na etapach szkolnym i rejonowym, tym razem poprzeczka była zawieszona jeszcze wyżej. Na uczniów czekał interaktywny arkusz, w ramach którego musieli oni zmierzyć się z zadaniami w języku angielskim, opracowanymi na poziomie B2 w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (dla porównania tegoroczni maturzyści zdający angielski na poziomie rozszerzonym muszą zmierzyć się z arkuszem na poziomie B1+/B2). Zadania w nim umieszczone sprawdzały umiejętności rozumienia tekstu czytanego (wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekście pisanym), znajomości struktur leksykalno-gramatycznych (zaawansowane słownictwo tematyczne oraz konstrukcje językowe, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne), reagowania językowego (udzielanie adekwatnych odpowiedzi stosownych do charakteru zadawanych pytań), a zwłaszcza wiedzę dotyczącą realioznawstwa krajów anglojęzycznych (elementy historii, geografii oraz kultury), która bywa nie lada zagwozdką dla samych anglistów z racji wieloaspektowości ujętych w tej bezbrzeżnej dziedzinie zagadnień.

Wstępna lista wyników opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pokazała, że konkurencja w finale była spora, a dwójce reprezentantów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku przypadły laury finalistów.

Dziękujemy Patrykowi oraz Oli za trud włożony w przygotowanie do konkursu i godne reprezentowanie szkoły na arenie wojewódzkiej! Gratulujemy osiągniętych wyników, które w tak ważnym dla nich roku podejścia do Egzaminu Ósmoklasisty są niewątpliwie sporym powodem do dumy oraz dowodem na to, że praca nad swoim talentem z czasem przynosi obfite owoce.

Powodzenia na dalszych szlakach edukacji – niechaj będą kolejną fascynującą przygodą w drodze na lingwistyczne (i nie tylko) szczyty!!!

Jakub Kostrzewski

Skip to content