Pielgrzymka maturzystów przed oblicze Maryi w trudnym czasie pandemii

Od wielu lat jednym z podstawowych wydarzeń, wyróżniającym się w kalendarzu maturzystów, była diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę. Z radością uczestniczyli w niej zawsze uczniowie klas trzecich naszego liceum. W sytuacji panującej pandemii w minionym roku szkolnym 2019/2020 spotkanie modlitewne młodzieży w Częstochowie zostało odwołane. Natomiast tegoroczne, zaplanowane na 16 marca br., musiało mieć charakter symboliczny i dostosowany do zarządzeń epidemiologicznych. Trzecioklasiści mogli wziąć w nim udział przede wszystkim dzięki transmisji internetowo-telewizyjnej. Kilka osób jednak uczestniczyło w  tym wydarzeniu osobiście, udając się na Jasną Górę jako przedstawiciele maturzystów Długosza, a jednocześnie, wraz z uczennicami z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, jako reprezentanci szkół Włocławka.

Celem pielgrzymki było zawierzenie opiece Maryi zarówno trosk związanych ze zbliżającym się egzaminem dojrzałości, jak i decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej. Maturzyści uczynili to w ramach Eucharystii i Jasnogórskiego Apelu. Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Henryk Witczak – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku, na terenie której znajdują się oba licea. Homilię i rozważanie apelowe wygłosił ks. Szymon Jastrzębski. Kaznodzieja wskazywał rolę i znaczenie Maryi w życiu wkraczającego w dorosłość człowieka: Chcemy uczyć się od Niej zawierzenia, większej wiary, otwartej względem Boga i człowieka miłości. Byśmy co dnia pojmowali sens i wartość ludzkiego życia i istnienia zanurzonego w Bogu. To z Niego ono się poczyna i do Niego powraca. Zatem nie możemy żyć, jak się nam podoba – życiem nie swawolić, ale żyć tak, jak wskazuje nam Boża Matka i Boży Syn, jak dzieci tego samego Boga. O piękno liturgii zatroszczyli uczniowie z klasy IIIA naszego liceum: ministranci Szymon Pałczyński i Adam Sliwowski oraz lektorki Katarzyna Pietrzak i Agata Ligocka.

Na zakończenie Apelu Jasnogórskiego przedstawiciele maturzystów z Liceum im. Marii Konopnickiej zawierzyli Jasnogórskiej Pani swoje życie i całą młodzież diecezji, natomiast reprezentujący szkołę ks. Jana Długosza młodzieńcy odmówili dziesiątkę różańca. Następnie uroczystego błogosławieństwa wszystkim zebranym w kaplicy, jak i pielgrzymującym przed obraz Czarnej Madonny duchowo maturzystom, udzielił arcybiskup częstochowski Wacław Depo.

Wyraźnie wzruszeni, ale przede wszystkim umocnieni modlitwą maturzyści, pod opieką towarzyszących im nauczycieli, wrócili bezpiecznie do domów. Za sprawny przebieg i możliwość organizacji wyjazdu słowa podziękowania w imieniu maturzystów kierujemy wobec Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego i Pani Księgowej Magdaleny Gutral.

ks. Jacek Buta i Joanna Karwowska – wychowawczyni kl.IIIA

 

Skip to content