Dzień Świętości Życia 2021

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, kościół katolicki obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Z kolei Narodowy Dzień Życia, mający charakter państwowy obchodzony jest 24 marca.

Narodowy Dzień Życia został ustanowiony w 2004 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP ma być ,,okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem ,,solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia, ustanowiony przez Episkopat w 1998 r.

Obchody obu Dni poświęconych ochronie życia, są impulsem do inicjowania i przypominania akcji na rzecz najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych. Na coraz szerszą skalę wykorzystywany jest do tego Internet. Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza również włączył się w obchody Dnia Świętości Życia. Zrobione zdjęcia ukazujące serce na dłoni stanowią wyraz naszej chrześcijańskiej postawy broniącej życie ludzkie i podkreślającej jego wielką wartość.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję, a w szczególności Pani Wicedyrektor Sławomirze Lewandowskiej, która była pomysłodawcą naszej akcji.

Jakub Zemlak

Skip to content