O zdalnym nauczaniu raz jeszcze

W poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja “Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji lockdownu w kontekście przeciwdziałania zachowaniom przestępczym, ryzykownym i depresyjnym”. 

Konferencja organizowana przez Fundację Życie pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ligi NGOs, obfitowała w ciekawe wystąpienia: Jacka Pyżalskiego- prof. UAM, Szymona Grzelaka – dr. psychologii czy dr. Ireneusza Maja – dyrektora ds. edukacji i wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Oprócz tych znakomitych gości swoje referaty zaprezentowało dziesięcioro prelegentów- praktyków pracy pedagogicznej, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy z dziećmi i młodzieżą w pandemii. 

Z dumą informuję, że wśród nich był przedstawiciel naszej szkoły p. Konrad Trokowski, który w referacie zatytułowanym „Kondycja psychiczna nauczyciela i jego uczniów z praktyki czynnego belfra” przedstawił swoje sposoby na urozmaicenie zdalnego nauczania, a także poprawę kondycji psychicznej swoich uczniów. Być może, wypowiedź p. Trokowskiego wyjaśni zaniepokojonym, dlaczego początek jego lekcji poświęcony jest luźnej rozmowie z uczniami. Wiele kolejnych wypowiedzi psychologów potwierdzało sensowność takiego pomysłu na zdalne lekcje, które wszystkim już bardzo doskwierają. Uczniowie już zmęczyli się taką formą nauki, brakuje im motywacji. Nauczyciele zmęczeni są stresem spowodowanym ciągłą obserwacją ich lekcji przez rodziców i nie tylko, czy też swoją sytuacją rodzinną ( osobiste małe dzieci na kolanach podczas prowadzonych lekcji). Rodzice zmęczeni są wspomaganiem swoich dzieci w procesie edukacyjnym, który to obowiązek dotąd w dużej mierze spoczywał na szkole. Jak radzić sobie w trudnej sytuacji pandemicznej? Oto propozycja psychologa – dr. Szymona Grzelaka:

  1. Panuj nad tym co robisz;
  2. Akceptuj swoje uczucia;
  3. Odpuść sobie i innym;
  4. Szukaj tego co dobre;
  5. Patrz daleko;
  6. Buduj z tego co masz;
  7. Bądź czujny;
  8. Odkrywaj źródła wsparcia;
  9. Wyjdź naprzeciw.

Szerzej w/w punkty omówione zostały w 5:55:43 godzinie konferencji. 

Z konferencji warto zapamiętać też, by otwarcie mówić o swoich problemach i potrzebach, by nie bać się szukać pomocy, by umieć słuchać drugiego człowieka, a niezastąpionym lekarstwem na czas pandemii są dobre relacje w rodzinie, o które warto zabiegać i pielęgnować. 

Wszyscy  marzymy już o powrocie do szkoły, ale zróbmy wszystko, aby ten powrót nie był dla nas, a przede wszystkim dla uczniów, traumą. Niedawno otrzymaliśmy list rodzica ucznia szkoły podstawowej o takiej treści: „(…)dzisiaj ogłoszono, że 15 maja uczniowie klas 4-8 wracają do nauki hybrydowej, a od 29 maja- do nauki stacjonarnej. Przyznam, że u mnie w domu radość miesza się ze strachem (a obawiam się, że w wielu domach jest podobnie). Cieszymy się ze spotkań z kolegami/koleżankami, z możliwości budowania relacji, ale boimy się sprawdzania, sprawdzania i jeszcze raz sprawdzania. 

Chciałabym, aby ten krótki czas, kiedy dzieci wrócą do szkoły był przede wszystkim poświęcony na odbudowywanie relacji, na poznanie nauczycieli (bo ta chwilka na początku roku szkolnego, to niewiele) (…)Bardzo chciałabym, aby moje dziecko ten krótki czas do końca roku szkolnego spędziło miło w szkole, żeby był to czas przyjemny i radosny. Bo szkoła to nie tylko nauka, ale również relacje, umiejętności społeczne.

Szanowni Państwo, bardzo proszę: nie róbcie sprawdzianów, testów, kartkówek, nie straszcie jedynkami za brak notatek itp. Przez ten krótki czas rozmawiajcie, dajcie się poznać i polubić, integrujcie. Mniemam przecież, że zakres podstawy programowej w większości udało Wam się zrealizować”. 

To bardzo wyraźny apel, który wszystkim daję pod rozwagę w przekonaniu, że znajdziemy złoty środek.

Panu Konradowi Trokowskiemu gratuluję wystąpienia i dziękuję za ogólnopolską promocję naszej szkoły.

Osobom zainteresowanym proponuję obejrzenie i wysłuchanie konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=UeZ_F4MGcx4&t=14791s

W załączniku harmonogram konferencji.

Sławomira Lewandowska

Skip to content