Klasy 3 LO uroczyście zakończyły naukę w liceum

W piątek 30 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza. Dla zachowania obowiązujących norm sanitarnych w tym roku miało ono miejsce we  włocławskiej katedrze. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa rozpoczęła się o godz. 9.00.

Dyrektor ZSK – ks. prałat Jacek Kędzierski – przywitał absolwentów, ich rodziców, wychowawców oraz przedstawicieli grona pedagogicznego. O piękną oprawę liturgiczno-muzyczną zatroszczyli się sami maturzyści wspomagani przez szkolną scholę. Eucharystia ta stanowiła dziękczynienie Panu Bogu za opiekę w niełatwym dla nikogo czasie pandemii oraz za osobę Księdza Biskupa Wiesława, który podczas 18 lat swojej pasterskiej posługi w diecezji konkretnie wpisał się w katolicką edukację młodzieży. Homilię do drogich swemu sercu maturzystów wygłosił rzecz jasna sam Pasterz.

Odnosząc się do słowa Bożego, wybitny kaznodzieja i filozof przekazał naszej młodzieży cenne życiowe wskazówki. Puentą wygłoszonej przez niego homilii była egzegeza słów Ewangelii św. Jana : Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ksiądz Biskup wyjaśnił młodym, iż Jezus nazywa siebie drogą, by Jego uczniowie rozumieli, że to On nadaje naszym działaniom kierunek i dynamizm; prawdą, gdyż to na drodze z Chrystusem dowiadujemy się tego, co najistotniejsze i życiem – bo celem naszego życia jest życie wieczne. Bez Chrystusa, bez Jego prowadzenia, skazujemy siebie na śmierć – zakończył kazanie Ksiądz Biskup.

W procesji z darami maturzyści, poza chlebem i winem, ponieśli do ołtarza obraz św. Józefa. Tym samym licealiści, kończący naukę w roku tegoż świętego patrona, pozostawili szkole pamiątkę, która zawiśnie w szkolnej kaplicy.

Przed uroczystym błogosławieństwem kończącym liturgię, na prośbę Księdza Dyrektora, ks. bp Wiesław wręczył abiturientom Medale ZSK. Otrzymali je: Adam Sliwowski i Igor Deptulski za wzorowe pełnienie misji szkoły, Paweł Gołębiewski za 100% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym oraz Anna Tomaszewska i Mateusz Betke za najwyższą średnią ocen. Następnie przedstawiciele maturzystów wyrazili wdzięczność, składając życzenia Księdzu Biskupowi i ofiarowując symboliczne 18 czerwonych róż.

Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Dyrektor wraz z wychowawcami dokonał uroczystego wręczenia nagród i świadectw ukończenia szkoły. Jak zawsze każdy z absolwentów otrzymał egzemplarz Pisma Świętego oraz najnowszy numer „Rocznika ZSK”. Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią na tle zabytkowej włocławskiej świątyni. Wszystkim abiturientom życzymy darów Ducha Świętego podczas egzaminów oraz dostania się na wymarzone studia.

ks. Jacek Buta

 

Skip to content