Nasi Maturzyści rozpoczęli zmagania z egzaminem dojrzałości

Mimo że kasztany z powodu niesprzyjającej pogody nie zdążyły w tym roku zakwitnąć na czas matur, a pandemia jeszcze nie ustąpiła, absolwenci szkół średnich w całej Polsce przystąpili do egzaminu dojrzałości.

W ZSK im. ks. Jana Długosza w tym roku liceum ukończyło 77 osób i właśnie ci młodzi ludzie rozpoczęli maturalne zmagania, oczywiście w mniej licznych salach, z zachowaniem wskazań sanitarnych. We wtorek 4 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Składał się on z dwóch części. Test, umieszczony w pierwszym arkuszu, sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, kompetencje literackie i językowe, formułowanie krótkich odpowiedzi o charakterze objaśniającym czy argumentacyjnym oraz redagowanie streszczenia. Drugi arkusz wymagał napisania dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej na jeden spośród trzech tematów, więc zdający mogli wybrać jeden z dwóch tematów rozprawek lub interpretację wiersza. Zawsze przed maturą padają pytania: “Lalka”, “Dziady” czy “Wesele”, a może “Pan Tadeusz”? Tym razem pierwszy z tematów: Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? nakazywał rozważenie problemu, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz innego tekstu. Drugi temat wypracowania jako załączony tekst miał fragment powieści Reymonta “Ziemia obiecana” i wymagał rozważenia zagadnienia: Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Trzeci temat polegał na interpretacji wiersza Beaty Obertyńskiej pt. “Strych”.

Jak nasi maturzyści poradzili sobie z pierwszym etapem egzaminacyjnych zmagań? Wrażenia absolwentów były różne: od zadowolenia i pewności siebie po zaskoczenie i lekką obawę z domieszką nadziei na powodzenie. Niewątpliwie zdający starali się w najwyższym stopniu wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz czas 170 minut na napisanie matury.

Lidia Wiśniewska

Skip to content