Maturalnie… pandemicznie… matematycznie…

Dziś, 5 maja o godz. 9:00, tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, który trwał 170 minut. Arkusz egzaminacyjny składał się z dwóch części: testu wyboru oraz zadań otwartych.

Konstrukcja tegorocznego arkusza egzaminacyjnego różniła się od formy arkuszy z lat ubiegłych. Część testowa składała się z 28 zadań jednokrotnego wyboru (w latach ubiegłych było to 25 zadań), a liczba zadań otwartych została zmniejszona do 7, co daje możliwość zdobycia maksymalnie 17 punktów za rozwiązanie wszystkich tego typu zadań. Zmianie uległa zatem maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia za poprawne rozwiązanie zadań w całym arkuszu – w tym roku mogła ona wynieść 45 pkt.

Jaka była matura z matematyki 2021? Zdania uczniów są podzielone, ale prawda jest jedna: forma i liczba punktów była odmienna niż w latach ubiegłych, jeśli chodzi jednak o treść merytoryczną zadań, nic się nie zmieniło. Arkusz zawierał zadania ze wszystkich działów matematyki, obejmował więc tak różnorodne zagadnienia jak ciągi, funkcje, trygonometrię, figury płaskie i bryły, algebrę i rachunek prawdopodobieństwa, a zadanie najwyżej punktowane sprawdzało umiejętności uczniów w obszarze geometrii analitycznej. Aby osiągnąć wysokie wyniki, nie wystarczyła sama wiedza – nieodzowna była umiejętność logicznego myślenia, gdyż drobne „haczyki” zostały skrupulatnie ukryte w treści poszczególnych zadań.

Podsumowując: WIEDZA+LOGICZNE MYŚLENIE = SUKCES!

Joanna Karwowska

Skip to content