Światowy Dzień Pszczół

Dnia 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Tego dnia dzieci Świetlicy Małego Długosza wzięły czynny udział w pogadance na temat życia pszczół. Celem pogawędki było podkreślenia znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów. Warto pamiętać, że pszczoły zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze roślinnego pochodzenia.

Dzieci zgodnie potwierdziły, że pszczoły są symbolem pracowitości, dlatego też szybko zabrały się do pracy. Efekty Długoszowych Pszczółek prezentujemy na zdjęciach.

Iwan Agnieszka