Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty – 25 maja 2021 r. z języka polskiego rozpoczął tegoroczną serię testów, do których przystępują uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. To dla nich pierwsze tak duże wyzwanie intelektualne. W naszej szkole mamy dwie klasy ósme, a zdających ten egzamin  jest 47 uczniów. 

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ubiegłego roku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Niemniej jednak ufamy, że możliwe będzie zweryfikowanie kompetencji, które uczniowie powinni nabyć w czasie lekcji języka polskiego przez ostatnie lata. 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składał się z 22 poleceń. Uczniowie wykonywali  zadania otwarte, ale i zamknięte, których było zdecydowanie więcej. Musieli wykazać się dużą znajomością “Pana Tadeusza”, gdyż właśnie z tej lektury były pytania związane z analizą i interpretacją utworu literackiego. Ponadto ósmoklasiści zobowiązani byli napisać pracę pisemną na jeden z dwóch proponowanych tematów. W rozprawce trzeba było rozważyć, czy w trudnych sytuacjach można poznać samego siebie. Oczywiście w argumentacji  należało odnieść się do wybranych lektur obowiązkowych. Drugą propozycją było napisanie opowiadania o przygodzie bohatera wybranej lektury, który znalazł się we współczesnych czasach i przyznano mu tytuł “Przyjaciela Mądrości”.

Ósmoklasiści mogą uzyskać na egzaminie z języka polskiego 45 punktów. Na rozwiązanie zadań podczas pracy z arkuszem standardowym mieli 120 minut. 

Jest to pierwszy tak ważny egzamin i mamy nadzieję, że uczniowie zostali do niego solidnie przygotowani. Od wyników tych egzaminów zależy bowiem, czy dostaną się do wymarzonych szkół średnich. 

Drodzy Ósmoklasiści życzymy Wam sukcesów i powodzenia podczas kolejnych dni egzaminu!

W.P.

Skip to content