Sukcesy Długoszaków w Finale Ligi Zadaniowej

Sukcesy Długoszaków w Finale Ligi Zadaniowej

Konkurs Liga Zadaniowa pobudza i rozwija zainteresowania matematyką wśród uczniów już od 1987 roku. W bieżącym roku szkolnym organizatorami tego konkursu są: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Ostatnia część egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Ostatnia część egzaminu ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Trzeci dzień Egzaminu Ósmoklasisty upłynął pod znakiem języków obcych. Po języku polskim oraz matematyce, przyszedł czas na zmagania z językiem obcym nowożytnym. W tym roku uczniowie Długosza wybrali język angielski (46 osób, z czego jedna uczennica – Aleksandra Skowron – została zwolniona z tej części egzaminu uzyskując tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów) oraz język niemiecki (1 osoba).

Czas przewidziany na rozwiązanie zadań w tej części egzaminu wynosi 90 minut, zaś dla osób z dostosowaniami jest wydłużony do 135 minut. Arkusz egzaminacyjny zawierał zadania sprawdzające rozumienie tekstów czytanych (słuchanie), rozumienie tekstów pisanych (czytanie ze zrozumieniem), reagowanie językowe (znajomość funkcji językowych adekwatnych do kontekstu sytuacyjnego), znajomość środków językowych (przekształcenia oraz tłumaczenia zdań przy zastosowaniu różnorodnych struktur gramatycznych) oraz tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej. Pomimo tegorocznych modyfikacji wynikających z warunków nauki zdalnej wskutek pandemii, które pozwoliły na okrojenie niektórych zagadnień leksykalno-gramatycznych zwyczajowo ujmowanych w treści zadań arkusza egzaminacyjnego, tegorocznym ósmoklasistom towarzyszyło poczucie wielkiej niewiadomej spowodowane długim okresem zdalnego nauczania. Po zakończeniu tej części egzaminu, na twarzach wielu osób zagościł jednak promienny uśmiech związany z zakończeniem mini-maratonu egzaminacyjnego, który kosztował ich sporo stresu i spokoju ducha, ale w ostatecznym rozrachunku pokazał, że sumienna i wytrwała praca przynosi pozytywne owoce.

Teraz przyjdzie nam czekać na wyniki egzaminacyjnych zmagań w pandemii – życzymy naszym drogim ósmoklasistom, aby dzień ich nadejścia zapisał się w ich pamięci jako czas wynagrodzenia ich naukowych trudów oraz kamień milowy w drodze ku nowej przyszłości w wymarzonych szkołach średnich!

Czytaj więcej

Skip to content