Rocznica święceń prezbiteratu naszych księży

Miesiąc maj to czas obchodzenia rocznic święceń kapłańskich. Taką uroczystość przeżywali również księża pracujący w naszej szkole.

W dniu 27 maja, w którym ks. dyrektor Jacek Kędzierski 31 lat temu wkroczył na drogę kapłaństwa,  wszyscy księża  Długosza stanęli przy ołtarzu, aby podczas koncelebrowanej Mszy św. w kaplicy szkolnej, dziękować Panu Bogu  za swoje powołanie.  Ksiądz Sebastian Tomczak świętuje  w tym roku 14 lat, ks. Jacek Buta – 12 lat, a ks. Adam Zieliński – 8 lat kapłaństwa. Eucharystia rocznicowa, w której uczestniczyła grupa nauczycieli i kilkoro uczniów, przypadła  w symbolicznym dniu – w święto Chrystusa Najwyższego Kapłana, co podkreśliła s. Dorota Góźdź, składając jubilatom okolicznościowe życzenia. Wraz z życzeniami nasi księża otrzymali  bukieciki białych kwiatów, a po Eucharystii stanęli do wspólnej fotografii.

Skip to content