Bezpieczny wypoczynek nad wodą – spotkania z ratownikami WOPR

W piątek 11. czerwca na boisku ZSK przy ul. Łęgskiej 26 gościliśmy przedstawicieli włocławskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Celem spotkania było zapoznanie uczniów Długosza z zasadami bezpieczeństwa w kontekście zbliżającego się okresu wakacyjnego, któremu często towarzyszy wypoczynek nad wodą.

W trakcie 4 sesji szkoleniowych, trzech ratowników WOPR zapoznawało uczniów SP oraz LO z procedurami udzielania pierwszej pomocy oraz procedurami bezpieczeństwa jakich należy dochować podczas nadzwyczajnych sytuacji losowych wymagających ratowania ludzkiego życia. Ratownicy zapoznali również uczniów ze specyfiką swojej pracy oraz angażowali ich w ćwiczenia na fantomie, który posłużył do praktycznego zastosowania zasad dotyczących przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Rzeczowy wykład, humorystyczne anegdoty oraz pozytywne usposobienie prowadzących pozwoliło uczniom w nieco bardziej przystępny sposób odświeżyć wiedzę dotyczącą ratowania ludzkiego życia, z jaką do tej pory mieli możliwość zapoznać się wyłącznie w trakcie lekcji z edukacji dla bezpieczeństwa.

Artur Jędrzejczak

Skip to content