Z wizytą w Caritas Diecezji Włocławskiej

Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego”.

 Kardynał Stefan Wyszyński

Dzień 14. czerwca br. był wyjątkowy dla wolontariuszy działających w Szkolnym Kole Wolontariatu „Mały Książę”. Uczniowie kl.6: Hanna Kalinowska, Zuzanna Trojanowska, Julia Dzięgielewska, Maja Bychowska i Franciszek Molewski, wraz z opiekunem panią Bożeną Sobierajską, odwiedzili siedzibę Caritas Diecezji Włocławskiej.

Celem wizyty było przekazanie pieniędzy zebranych podczas akcji charytatywnych w roku szkolnym 2020/2021 przeznaczonych na cele Caritas Diecezji Włocławskiej. Uczestnicy wizyty zostali przyjęci przez ks. dr. Jacka Kędzierskiego – Dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej. Spotkanie było wyjątkowe oraz pełne radości. Wspólnie ustalono, że środki finansowe zostaną przekazane na potrzeby Domu Dziecka we Włocławku przy ul. Zielnej. Spotkanie to stało się także inspiracją do podejmowania kolejnych działań dobroczynnych. Wolontariusze obdarowani czekoladkami, pełni radości i nowych pomysłów, powrócili do szkoły.

Bożena Sobierajska – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę”

 

Skip to content