W poszukiwaniu szczęścia

Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej pod kierunkiem pedagoga szkolnego pani Bożeny Sobierajskiej realizowali zadania z kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której edycja w roku 2021 odbywała się pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”.

Tegoroczna edycja była złożona z kilku głównych ścieżek tematycznych. Jedną z nich był blok „Rodzinne więzi” – materiał ćwiczeniowy w postaci kart pracy wzmacniający pozytywne relacje w rodzinie oraz umożliwiający budowanie poczucia bezpieczeństwa. Kolejną stanowiła „Droga do celu” – ścieżka umożliwiająca rozwijanie u uczniów umiejętności planowania zadań, poznawania swoich słabych i mocnych stron oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Następnym blokiem tematycznym był moduł „Uczę się myśleć pozytywnie” – uczniowie dostrzegali różnice i konsekwencje wynikające ze skupienia się na pozytywnych lub negatywnych emocjach. Obok powyższych motywów, można było również zrealizować ścieżkę pt. „Znam swoją wartość” – poprzez powierzone zadania uczniowie kształtowali umiejętność budowania i wzmacniania własnej wartości.

Rodzicom uczniów klas 6-8 zostały przekazane materiały „Jak pomagać?” „Jak rozmawiać?”- zawierały one strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo. Materiały zaznajamiały także  z problemami jakie mogą towarzyszyć wychowaniu dziecka  w czasie panującej pandemii oraz wskazówkami jak pomóc dziecku w tym trudnym czasie. Część pierwsza skupiała się na takich emocjach jak samotność i strach, część druga omawiała zaś emocje takie jak lęk i złość. W czasie realizacji zadań uczniowie wykonali prace konkursowe. Jedną z nich było rozwiązanie krzyżówki i podanie hasła, które brzmiało „W poszukiwaniu szczęścia”. Uczniowie zostali także zaproszeni do wykonania konkursowej  pracy plastycznej. Za pomocą dowolnej techniki plastycznej mieli przedstawić swoją szczęśliwą chwilę, dzień lub to jak wyobrażają sobie szczęśliwe życie. Rozwiązane krzyżówki oraz wykonane prace plastyczne zostaną przesłane do organizatora. Dziękuję za zaangażowanie się w ogólnopolską kampanię.

Uczniom życzymy powodzenia !

Bożena Sobierajska – pedagog szkolny

Skip to content