Ingres Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego do katedry włocławskiej

W sobotę, 19 czerwca 2021 roku, o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbyła się historyczna uroczystość, której świadkami było liczne grono długoszaków.

Ingres, to znaczy uroczyste objęcie władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, był starannie przygotowaną Mszą świętą celebrowaną pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego.

Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce ukazał Bullę Papieża Franciszka wiernym, po czym została ona w całości odczytana. Usłyszeliśmy, między innymi:  “(…) Za radą Kongregacji ds. Biskupów, mocą Naszej Apostolskiej władzy, zwalniając cię z więzi z tytularną diecezją i urzędem Gnieźnieńskiego Biskupa Pomocniczego, ciebie mianujemy i ustanawiamy Biskupem Włocławskim, wraz z przynależnymi temu urzędowi uprawnieniami i nałożonymi prawem obowiązkami (…)”.  Ceremonia zajęcia miejsca na katedrze biskupów włocławskich przez ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego była oprawiona przepięknym śpiewem chóru katedralnego, ale także obecnych tam wielu  biskupów i księży. Wygłoszono podziękowania pod adresem ustępującego miejsca Biskupa Włocławskiego – Wiesława Alojzego Meringa. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy homilii Nowego Biskupa w całości poświęconej świętemu Józefowi, jego wielkiej wierze i posłuszeństwu Bogu.  Ceremonia ingresu przygotowana przez sztab duchownych i świeckich pod kierunkiem ks. infułata Krzysztofa Koneckiego była niezwykle uroczysta i godna. Wszystko to, jak mówił mistrz ceremonii, na chwałę Chrystusa.

W tej historycznej chwili mieli zaszczyt uczestniczyć długoszacy z księdzem dyrektorem Jackiem Kędzierskim, zasiadającym w ławach Kapituły Bazyliki Katedralnej i wicedyrektorem ks. Sebastianem Tomczakiem na czele. Drugie czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian miała zaszczyt przeczytać wicedyrektor Sławomira Lewandowska. Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza pod opieką p. Rafała Kurzępy reprezentowali: Jakub Grączewski z klasy II A LO, Kacper Morawski z klasy II D LO oraz Inga Gutral z klasy I a LO i Julia Maćkiewicz z klasy II c LO. Obecni byli nasi szkolni prefekci ks. Jacek Buta i ks. Adam Zieliński.  Wśród licznych katedralnych ministrantów byli także uczniowie naszej szkoły.

Z wielką radością i szacunkiem powitaliśmy księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego – nowego Pasterza Diecezji Włocławskiej.

Sławomira Lewandowska

Dziękujemy Redakcji Ładu Bożego za udostępnienie nam zdjęć z uroczystości.

Skip to content