Nasza pierwsza Msza Święta z Biskupem Krzysztofem Wętkowskim – zakończenie roku szkolnego 2020/21

Kiedy uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza rankiem 25 czerwca spoglądali w kalendarz, nie mogli uwierzyć, że miniony rok szkolny upłynął tak niepostrzeżenie.
Zgodnie z tradycją szkoły zgromadzili się przed włocławską katedrą i po obowiązkowej dezynfekcji zajęli miejsca w świątyni, oczekując na Mszę Świętą. Długoszacy nie widzieli jeszcze „na żywo” nowego Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, więc z zaciekawieniem wypatrywali jego osoby.

Tuż przed rozpoczęciem liturgii zabrał głos ks. Jacek Kędzierski, wyrażając radość i wdzięczność z faktu, że rok szkolny 2020/2021 kończy Eucharystia pod przewodnictwem nowego Pasterza Diecezji. Ze wzruszeniem w głosie Ksiądz Dyrektor krótko przedstawił Biskupowi Ordynariuszowi ciekawą historię katolickiej Szkoły Długosza.

O piękny przekaz słowa Bożego i oprawę muzyczną jak zawsze zadbali najzdolniejsi uczniowie liceum. Młodzież po raz pierwszy mogła wysłuchać homilii Biskupa Krzysztofa. Odnosząc się do czytań z liturgii słowa, kaznodzieja wskazał na biblijną postać Abrahama, który otrzymał od Boga więcej niż oczekiwał. Ten fragment Księgi Rodzaju stanowił odniesienie do sytuacji każdego ucznia i zachętę, by uwierzyć w to, że z Bożą pomocą możliwe jest wznieść się ponad przeciętność i wiele osiągnąć . Ponadto Ksiądz Biskup, używając piłkarskiej metaforyki, przestrzegł przed zagrożeniem indywidualizmem jako formą egoizmu. Porównując wspólnotę do drużyny piłkarskiej, zauważył, że sukces tkwi we współpracy i wspieraniu się w działaniach. Biskup nie krył bowiem rozczarowania ostatnim występem polskiej reprezentacji narodowej. Pod koniec homilii Pasterz życzył wszystkim zebranym nabrania sił fizycznych i duchowych podczas wakacji.

Przed błogosławieństwem najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni Medalem ZSK: za najlepsze wyniki w cyklu edukacyjnym SP otrzymała go Aleksandra Skowron z kl. 8b, a za wzorowe wypełnianie misji szkoły katolickiej został nagrodzony Witold Przewozikowski z tej samej klasy.

Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele uczniów zwrócili się do Księdza Biskupa, życząc, by jako 77. Ordynariusz diecezji zdobywał ludzi dla Chrystusa i Kościoła. Ofiarowali mu przy tym, jako pamiątkę wspólnie przeżytej Mszy św., wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady, szkolny album i bukiet kwiatów.

Umocniona pasterskim błogosławieństwem społeczność ZSK w radosnej atmosferze udała się do gmachu szkoły po odbiór świadectw swych intelektualnych osiągnięć.

ks. Jacek Buta

Skip to content