Zakończenie roku szkolnego 2020-21 w Dużym Długoszu

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 odbyła się na dziedzińcu szkoły zaraz po powrocie uczniów z Mszy św. w katedrze. Poczet sztandarowy wprowadził Sztandar Szkoły i gromko zabrzmiały hymny, najpierw „Mazurek Dąbrowskiego”, a po nim „Vita Nuova”.  Zgromadzeni wokół Dębu Stulecia uczniowie klas 6-7 szkoły podstawowej oraz I-II liceum wysłuchali przemówienia Dyrektora Szkoły – ks. dr. Jacka Kędzierskiego, który pogratulował uczniom ukończenia nauki z sukcesem w tych trudnych, pandemicznych warunkach. Podziękował nauczycielom za wytężoną pracę podczas zdalnego nauczania i życzył wszystkim dobrego, bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

Nadszedł czas na wręczenie świadectw z biało-czerwonym paskiem dla wyróżnionych uczniów, których średnia ocen wynosiła 4,75 i więcej, a było ich w klasach 6-8 SP aż 89. Świadectwa i nagrody książkowe wręczał Dyrektor Szkoły w towarzystwie wychowawców poszczególnych klas. W klasach 6-8 szkoły podstawowej, do których uczęszczało 211 uczniów, średnia ocen wynosi 4,48, a klasa 6 a może pochwalić się najwyższą średnią ocen – 4,75, zaraz na drugim miejscu jest klasa 8 a ze średnią ocen 4,62. Uczniowie klasy 6 a uzyskali też najwyższą średnią ocen z języka polskiego (4,46) i języka angielskiego (4,82). Z matematyki najlepsze oceny otrzymali w tym roku szkolnym uczniowie klasy 7 b – średnia 4,15. Najwyższą frekwencją wykazali się uczniowie klasy 6 b – 95,67%, ale to w klasie 6 a jest troje uczniów ze stuprocentową obecnością. W sumie, w klasach 6-8 było tylko 6 takich sumiennych osób. O dużej mobilizacji uczniów w zdalnym nauczaniu świadczy średnia frekwencja w klasach 6-8 – 93%. Niestety, dwoje uczniów nie uzyskało promocji do następnej klasy. Dziewięćdziesięcioro uczniów otrzymało wzorową ocenę zachowania, a 99 bardzo dobrą.

W bieżącym roku szkolnym do pierwszych i drugich klas licealnych uczęszczało 271 uczniów. Jeden uczeń realizował program w domowym nauczaniu. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem wraz z nagrodą książkową, z rąk Księdza Dyrektora otrzymało 98 tegorocznych licealistów. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie klasy II a po szkole podstawowej (4,84), a zaraz za nimi uczniowie klasy II A po gimnazjum (4,83). Średnia ocen wszystkich klas licealnych wyniosła 4,39. Najwyższą frekwencję na zajęciach miała również klasa II a po szkole podstawowej (95,32%) przy średniej frekwencji wszystkich klas licealnych 91,52%. Dziesięcioro licealistów w tym roku szkolnym uczestniczyło we wszystkich zajęciach, osiągając tym samym 100% frekwencję. W zdecydowanej większości uczniowie sumiennie wykonywali swoje obowiązki, uzyskując łącznie 113 ocen wzorowych zachowania i 108 ocen bardzo dobrych. Nie wszyscy jednak będą odpoczywać całe wakacje. Ośmioro uczniów liceum będzie miało w sierpniu egzaminy poprawkowe, przede wszystkim z matematyki, ale również z chemii i języka rosyjskiego. Tym uczniom życzymy wytrwałości w przyswajaniu wiedzy i powodzenia na egzaminach poprawkowych.

Pozostałe świadectwa zostały wręczone uczniom przez wychowawców w klasach.

Sławomira Lewandowska
Urszula Brykalska

Skip to content