Maturzyści z “Długosza” najlepsi w mieście

liceum Długosza z najlepszym wynikiem zdawalności matury we Włocławku w roku 2021

W roku pandemicznej próby, gdy wszyscy maturzyści oraz ich nauczyciele zostali rzuceni na głęboką wodę zdalnego przygotowania do matury, licealiści Długosza na mecie egzaminacyjnych zmagań potwierdzili progresywny trend ostatnich lat, uwidoczniony w ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW, uzyskując dla Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku pozycję lidera pod względem zdawalności egzaminów maturalnych wśród wszystkich szkół średnich w mieście!

wyniki zdawalności egzaminu maturalnego we włocławskich szkołach w roku 2021

wyniki szkół zaczerpnięte z:
https://ddwloclawek.pl/pl/14_kultura/769_edukacja/45445_tak-wloclawianie-napisali-mature-wiemy-ilu-nie-zdalo-egzaminu.html

Tegoroczna matura była wielką niewiadomą…ale zapewniła też równe szanse w przygotowaniach dla wszystkich nauczycieli i uczniów: każdy musiał dać z siebie 100% zaangażowania – dyrekcja organizująca pracę na zdalnych platformach nauczania, nauczyciele szukający sposobów mobilizacji swoich uczniów oraz efektywnych metod pracy na odległość, ale także i sami maturzyści, którzy musieli wykrzesać z siebie chęć, wolę walki oraz ambicję, aby wbrew znużeniu oraz e-rutynie, jak najlepiej wykorzystać kompleksowy przekaz wiedzy otrzymany za sprawą swoich opiekunów przedmiotowych w danej placówce.

Po tygodniach oczekiwań, stresu i niepewności… wreszcie nadeszły wyniki, które pokazały, że wzorce propagowane w szkole katolickiej, które wielu uważa za przeżytek, takie jak stawianie wysokich wymagań, konsekwencja w realizacji przyjętego planu działania, a zarazem elastyczność dotycząca modyfikacji form przekazu adekwatnych do możliwości XXI wieku, przyniosły niespodziewany sukces! Maturzyści “Długosza” stanęli w tym roku na I stopniu podium pod względem zdawalności egzaminów maturalnych. Uzyskując współczynnik zdawalności dla całej szkoły na poziomie 97,4% sprawili, że Liceum Długosza wyprzedziło tak renomowane placówki, dotychczas wiodące niepodzielny prym w mieście, jak Liceum im. Ziemi Kujawskiej (97,2%) czy sąsiadujące Liceum im. Marii Konopnickiej (95,4%).

Wyniki tegorocznych matur to powód do wielkiej radości zarówno dla samych uczniów, jak i dla całej wspólnoty Zespołu Szkół Katolickich, gdyż pokazuje, że warto stawiać na jakość, dyscyplinę i ciężką pracę – nawet jeśli wokół słyszymy wiele niepochlebnych opinii związanych z tym, że idziemy pod prąd dzisiejszych czasów (co nie do końca jest prawdą).

Gratulujemy wszystkim tegorocznym maturzystom osiągniętych wyników i dziękujemy za motywowanie nas do sukcesywnego podnoszenia sobie poprzeczki. “Moc w słabości się doskonali” – choć nie wszystko było miłe, łatwe i przyjemne…to ścieżka usiana trudami, wyzwaniami oraz momentalnymi okresami zwątpienia… doprowadziła nas w duchu zawierzenia w Bożą Opatrzność do upragnionego zwycięstwa.

Dla uczniów obecnych klas 8 SP wychodzimy z następującym apelem:

Postawcie na Długosza – wyniki osiągane na koniec cyklu edukacyjnego dowodzą, że warto!

Jakub Kostrzewski

Skip to content