Wyniki egzaminu ósmoklasisty w „Długoszu” 2021

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,
 na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Jan Paweł II – Fides et ratio

Chociaż każdy tegoroczny ósmoklasista znał swoje indywidualne wyniki już w piątek, 2 lipca 2021 r. , to zbiorczego podsumowania możemy dokonać dopiero dziś, tj. 9 lipca, po uroczystym wręczeniu zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkolnej auli.

Drodzy Absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza spisaliście się znakomicie! Wyniki egzaminu dowodzą Waszych zdolności i pracowitości.

A oto konkrety:

  • do egzaminu ósmoklasisty w „Długoszu” przystąpili uczniowie dwóch klas ósmych w liczbie 47 osób;
  • średni wynik w procentach z języka polskiego w „Długoszu” – 69,98%, dla porównania w kraju 60%;
  • średni wynik z matematyki w „Długoszu” – 70,3% – w kraju 47%;
  • średni wynik z języka angielskiego w „Długoszu” – 87,11% – w kraju 66%.
  • z języka niemieckiego nasza uczennica zdała egzamin z wynikiem 76%, gdy średnia w kraju wyniosła 49%.
  • spośród 47 zdających aż 20 osób osiągnęło wynik 80% i wyższy.

Najlepiej egzamin napisała Faustyna Rutkowska, uczennica klasy 8 b, osiągając średni wynik z trzech przedmiotów 91% i to właśnie Faustyna otrzyma Medal za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku za najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty w roku 2021.

Na drugim miejscu uplasował się Robert Daroszewski z klasy 8 b z wynikiem 90,67%. Trzecie miejsce zajęła Maria Miazga z klasy 8 a, osiągając wynik 89,3%.

Średni wynik szkoły – 75,72%

Drodzy Długoszacy, przyjmijcie moje słowa uznania i serdeczne gratulacje!

Zarówno znakomite wyniki matury w Długoszu, jak i egzaminu ósmoklasisty świadczą o tym, że zdalne nauczanie w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza nie było fikcją, przyniosło wymierne efekty, dlatego kieruję także podziękowania i gratulacje do Nauczycieli naszej szkoły. Wiem, że z dumą pracujecie w Szkole im. ks. Jana Długosza i Szkoła jest dumna ze swoich Nauczycieli. Życzę Państwu dalszych sukcesów, satysfakcji ze świetnie wykonywanej pracy, a teraz dobrego wypoczynku.

Sławomira Lewandowska
wicedyrektor

Skip to content