Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021 roku wspólnota Zespołu Szkół Katolickich, po dwóch miesiącach wakacyjnego wypoczynku, powróciła do rzeczywistości szkolnej, gromadząc się na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w murach gościnnej katedry włocławskiej.

We wprowadzeniu do Eucharystii Dyrektor ZSK ksiądz doktor Jacek Kędzierski powitał całą wspólnotę uczniowską, która w tym roku, na wszystkich etapach edukacyjnych, obejmuje 940 uczniów. Ksiądz dyrektor podkreślił wielką radość płynącą z powrotu do realiów nauczania stacjonarnego, które okazało się o niebo lepsze niż najbardziej nawet komfortowe warunki cyfrowej szkoły. Przypomniano zgromadzonym na uroczystej eucharystii, iż to już 21. inauguracja od czasu reaktywacji szkoły podjętej po latach komunizmu z inicjatywy śp. ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

Po słowach powitania, skierowanych również pod adresem nowego ordynariusza włocławskiego, JE ks. bp. Krzysztofa Jakuba Wętkowskiego, który po raz pierwszy celebrował w naszej szkolnej wspólnocie uroczystą eucharystię na początek roku szkolnego, ksiądz dyrektor podziękował kustoszowi katedry ks. Michałowi Krygierowi za serdeczną i niezawodną gościnę w murach Matki Kościołów Diecezji Włocławskiej.

W treściwej i klarownej w swym przekazie homilii, JE ks. bp Krzysztof Wętkowski odniósł się fragmentu Ewangelii traktującym o uzdrowieniu teściowej Piotra przez Pana Jezusa. Zaznaczył, że uzdrowienie to nie tylko przywrócenie dobrej kondycji ciała, ale nader wszystko zadbanie o sferę duchową każdego człowieka. „Ewangelia rośnie wśród wyznawców” – w tych słowach biskup włocławski nawiązał do potrzeby praktykowania modlitwy, przystępowania do sakramentu spowiedzi oraz uczestnictwa we mszy św. celem dbania o duchowe zdrowie każdego człowieka. Kaznodzieja nadmienił również potrzebę wcielania w życie zasady „podejść, ująć, podnieść” za sprawą której możemy uzdrowić drugiego człowieka poprzez okazanie miłości, współczucia i zainteresowania jego codziennymi problemami. Ksiądz biskup nadmienił, że szkoła to nie tylko przygotowanie młodego człowieka do życia w otaczającym nas świecie, ale przede wszystkim formowanie go na wzór dobrego człowieka, który uczyni ten świat bardziej solidarnym.

Na sam koniec Eucharystii, ksiądz biskup dokonał uroczystego wręczenia aktu nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Pani Ewie Jackowskiej. Następnie uhonorowano uczniów, którzy wyróżnili się najlepszymi wynikami w tegorocznych egzaminach zewnętrznych. Medalem za Najwyższy Wynik uzyskany na Egzaminie Ósmoklasisty nagrodzona została Faustyna Rutkowska (absolwentka kl. 8b SP) w imieniu której nagrodę odebrał z rąk Jego Ekscelencji Pan Przemysław Rutkowski – tata Faustyny. Medalem za Najwyższy Wynik uzyskany na Egzaminie Maturalnym nagrodzono Zofię Sieradzką (absolwentkę kl. 3C LO) , która z uśmiechem na twarzy odebrała nagrodę przy hucznej wrzawie oklasków wśród zgromadzonych w katedrze. Ksiądz dyrektor wyczytał również 6 uczniów, którzy zostali w Długoszu po ukończeniu szkoły podstawowej oraz uzyskali świadectwo z czerwonym paskiem – tym samym otrzymując w nagrodę pakiety edukacyjne (darmowe podręczniki) do kl. I LO.

Po zakończeniu mszy wszyscy podopieczni ZSK, z podziałem na kategorie wiekowe, udali się pod Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie z racji zbliżającej się beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Niechaj ten nowy rok szkolny będzie czasem odbudowy więzi międzyludzkich oraz efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego, duchowego oraz… czasem stawania się po prostu dobrym człowiekiem.

Jakub Kostrzewski

Skip to content