ZSK włączyło się w świętowanie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – ks. dra Jacka Kędzierskiego – cała społeczność szkolna włączyła się w świętowanie beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po uroczystej Eucharystii, inaugurującej nowy rok szkolny, wszyscy uczniowie wraz z dyrekcją i pracownikami szkoły, wspólnie z Pasterzem Diecezji Włocławskiej – Księdzem Biskupem Krzysztofem Wętkowskim wykonali zdjęcia pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia znajdującym się przy włocławskiej katedrze. Osoba kardynała Stefana Wyszyńskiego jest szczególnie bliska włocławianom, gdyż to właśnie w tym mieście, w latach 1917-1920 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego (ówczesne liceum) mieszczącego się wówczas w budynku WSD.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem, a święcenia kapłańskie przyjął w 1924 roku z rąk bp Wojciecha Owczarka. W czasie II Wojny Światowej angażował się w działalność konspiracyjną pełniąc funkcje kapelana grupy Kampinos Armii Krajowej walczącej w Powstaniu Warszawskim i kapelana szpitala powstańczego. Po wojnie, ks. Wyszyński został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a w 1946 roku otrzymał nominację na biskupa lubelskiego.

W listopadzie 1948 roku ówczesny papież Pius XII mianował biskupa Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, czyli Prymasem Polski. W styczniu 1953 roku papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

W czasie komunizmu kardynał Wyszyński aktywnie bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu oraz godności i praw człowieka. Współtworzył i podpisał ustawę regulującą stosunki państwo-Kościół. Niestety, ówczesnym władzom taki kompromis szybko przestał się podobać, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem Prymasa Wyszyńskiego. Wypowiedział słynne “non possumus” (“nie możemy”, w domyśle “się na to zgodzić”), za co został uwięziony przez władze państwowe.

Gdy odzyskał wolność, nie ustawał w wysiłkach na rzecz poprawy losu narodu polskiego. Aktywnie działał na polu pojednania polsko-niemieckiego i miał swój niemały udział w wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Jako niekwestionowany autorytet moralny i duchowy Prymasa Tysiąclecia uznaje się za współtwórcę przemian społeczno-politycznych w naszym kraju, które doprowadziły do upadku komunizmu. Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie z powodu choroby nowotworowej. Spoczywa w kaplicy-mauzoleum w warszawskiej bazylice archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela.

W 2001 roku, w setną rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, który zwieńczony zostanie 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Kardynał Stefan Wyszyński będzie drugim, po bł. ks. Leonie Nowakowskim, uczniem włocławskiej szkoły katolickiej, który zostanie ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego.

Pełne zdjęcia zostaną opublikowane wkrótce…

Skip to content