Już 1 września rodzice na pierwszej “środzie u Długosza”

Po raz pierwszy w historii szkoły wrześniowa “środa u Długosza”, czyli pierwsze spotkanie z rodzicami, odbyła się tak wcześnie, bo już w dniu inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022. Termin ten jest uzasadniony kilkoma faktami. Poprzedni rok pandemii, ze względu na obostrzenia sanitarne, nie pozwolił na gromadzenie się wielu osób w jednym miejscu, więc w szkole odbyły się jedynie spotkania uczniów klas pierwszych; rodzice starszych kontaktowali się z wychowawcami online za pomocą platformy Google Meet. Ważniejszym powodem była konieczność przekazania rodzicom bardzo ważnych informacji związanych z przebiegiem nowego roku szkolnego. Niektóre tegoroczne przedsięwzięcia wymagały dokładnych wyjaśnień oraz natychmiastowych decyzji, deklaracji i podpisów, więc obecność rodziców była konieczna. Z perspektywy kilku godzin od spotkań nasuwa się nawet refleksja, że być może każde wrześniowe spotkanie powinno być zorganizowane w dniu rozpoczęcia nauki, aby i rodzice, i uczniowie od początku byli o wszystkim poinformowani.

Wychowawcy spotkali się z rodzicami swoich uczniów w  dwóch grupach. Po radzie pedagogicznej, na której dyrekcja szkoły przekazała konieczne dokumenty i informacje do przekazania, na godz. 16.00 byli zaproszeni rodzice uczniów klas 1-5 szkoły podstawowej, a na godz. 17.00 przybyli rodzice licealistów. Ci, którzy przysłali swoje dzieci do klasy pierwszej LO czy przenieśli dziecko z innej szkoły, uzyskali dokładne informacje dotyczące charakteru, zasad funkcjonowania, sposobu finansowania oraz dokumentów i regulaminów obowiązujących w  Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Konieczne jest bowiem, aby rodzice mieli świadomość, do jakiej szkoły zdecydowali się posłać dziecko, aby zdobyło gruntowną wiedzę i jakie normy w niej obowiązują.

Przede wszystkim jednak chodziło o przedstawienie propozycji ważnych inicjatyw, które szkoła zacznie wdrażać już od pierwszych dni nauki w nowym roku.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego została przedstawiona możliwość przeprowadzenia szczepień, mających powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19, a tym samym umożliwić powrót do “normalności”, która oznacza przywrócenie nauczania stacjonarnego. W przypadku wielu chętnych – młodzieży od 12. roku życia, rodziców i pracowników –  będzie możliwe zorganizowanie punktu szczepień na terenie placówki (w przypadku mniejszej ilości chętnych szkoła umożliwi ich dowóz do medycznego punktu szczepień).  W związku z tym rodzice otrzymali odpowiednie deklaracje, które należy złożyć do 6 września, aby szkoła mogła podjąć odpowiednie działania.

Innym ważnym punktem wymagającym deklaracji rodziców było przystąpienie do realizacji założeń „Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii” , czyli kompleksowego projektu, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań, na co rząd przeznaczył dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem, poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, ale przede wszystkim pomoc w opanowaniu i utrwaleniu materiału z wiodących przedmiotów. W związku z tym rodzice zadeklarowali uczestnictwo swoich dzieci w dodatkowych zajęciach (10 godzin w poszczególnych klasach), które zostaną przeprowadzone do końca grudnia.

Wśród wytycznych ministerialnych i kuratoryjnych, które wychowawcy mieli przybliżyć rodzicom, pojawiły się inne propozycje przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Wychowawcy przedstawili rodzicom m. in. projekt „Poznaj Polskę”, który ma być realizowany już od 6 września. W ramach tego programu, który ma wspierać edukację patriotyczną,  szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nauczyciele z pewnością skorzystają z tej propozycji, organizując wycieczki klasowe. 

Spotkanie wychowawców z rodzicami poszczególnych klas, oprócz przedstawienia ogólnych wytycznych na nowy rok szkolny, miało oczywiście odmienny przebieg ze względu na specyfikę każdego zespołu klasowego. Był więc czas na omówienie aktualnych spraw i problemów, wybór tzw. trójki klasowej do Rady Rodziców, zebranie wpłat na ubezpieczenie oraz na indywidualne rozmowy.

Lidia Wiśniewska 

 

Skip to content