Z błogosławieństwem w nowy rok przedszkolny

Mszą Świętą w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi przy ulicy Orlej w piątek 3 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola. Wraz z dziećmi dziękowaliśmy Panu Bogu za wakacyjny wypoczynek, prosząc równocześnie o obfite błogosławieństwo Boże na czas wspólnej nauki i zabawy w nadchodzących miesiącach. Udział w Eucharystii najmłodszych uczy miłości i modlitwy. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz wicedyrektor Sebastian Tomczak ubogaconą piękną oprawą muzyczną przez Panią Emilię Jabłońską. W uroczystości uczestniczyły dzieci z grup: 4-latków „Gwiazdeczki”, 5-latków „Iskierki” oraz dwie grupy 6-latków. W czasie mszy przedszkolaki były bardzo aktywne. Obecni byli również nauczyciele-wychowawcy powyższych grup i pracownicy przedszkola. W swoich modlitwach pamiętaliśmy również o naszych najbliższych.
Dziękujemy Siostrom Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi za życzliwość dla naszego przedszkola.

s. Renata Zawadzka

Skip to content