Spotkanie organizacyjne wychowanków internatu z Dyrekcją i Wychowawcami

W dniu 05.09.2021r. odbyło się spotkanie wychowanków internatu z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim. W zebraniu uczestniczyli także: kierownik internatu p. Aneta Wąsik, księża katecheci – ks. Jacek Buta i ks. Adam Zieliński oraz wychowawcy – p. Milena Witkowska, p. Joanna Trawińska i p. Dariusz Goldewicz.

Ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski przedstawił wychowankom kadrę internatu, zapoznał ze specyfiką placówki, naświetlił kwestie dotyczące postępowania w przypadku zachowań godzących w bezpieczeństwo wychowanków oraz ład i porządek internatu. Następnie ks. dyr. zwrócił szczególną uwagę na potrzebę zachowania zasad bezpieczeństwa w aspekcie pandemii koronawirusa, zachęcając wszystkich uprawnionych do szczepień przeciwko COVID-19 do skorzystania z tej możliwości.

Później głos zabrała pani kierownik internatu – Aneta Wąsik, która zapoznała wychowanków z głównymi aspektami wychowawczymi i socjalnymi  związanymi z pobytem w naszej placówce. Szczególny nacisk położono na omówienie zasad funkcjonowania wynikających z regulaminu internatu. Ponadto, pani kierownik przedstawiła podział grup wychowawczych w bieżącym roku szkolnym oraz terminarz planowanych przedsięwzięć, w tym wyborów do Młodzieżowej Rady Internatu.

Wychowankowie mieli możliwość zadawania pytań oraz przedstawiania ewentualnych sugestii.

Życzymy naszym podopiecznym wielu sukcesów w nauce, kreatywności w rozwijaniu swoich pasji oraz poczucia domowej atmosfery w naszej placówce.

Aneta Wąsik – kierownik internatu

Fot. Dariusz Goldewicz

 

Skip to content